English version

Centre for Research on Pandemics & Society (PANSOC)

Virus, malt med acryl på lerret av dr. Svenn-Erik Mamelund.

PANSOCs egen blogg

For siste nytt fra senteret, gå til PANSOCs egen blogg:

uni.oslomet.no/pansoc

Som COVID-19 har tydeliggjort for oss alle er pandemier en av de aller største truslene mot verdens helse og økonomi.

Kjerneideen bak PANSOC-senteret er at influensa- eller koronavirus-pandemier er, og alltid har vært, mer enn rent medisinske utfordringer. Sykdomsspredning, -utvikling og -påvirkning er i stor grad påvirket av sosiale og økonomiske strukturer.

Sosioøkonomisk og etnisk bakgrunn spiller en sentral rolle for hvem som blir syke, hvem som dør og hvem som overlever.

Det overordnete målet for PANSOC-gruppen er å forske på historiske og samtidige data for å fremme forståelsen av risikofaktorer for alvorlig sykdomsforløp under pandemisk influensa og COVID-19. Vi vil se på faktorer som sosioøkonomisk bakgrunn og urbefolkningsbakgrunn for å kunne bidra til bedre beredskap for neste pandemi.

 

Ukentlige webinarer fra PANSOC

Hver torsdag presenterer forskere fra hele verden funn fra forskning på aspekter ved sosiale og økonomiske strukturer i pandemier.

Program og lenke til webinarene våren 2024 (engelsk)

Forskningsprosjekter

Leder

Laster inn ...

Forskere

Laster inn ...

Aktuelle forskningsnyheter

Kvinne sitter med barn på fanget og jobber på PC, hjemme på kjøkkenet.
Hvordan påvirker koronakrisen folks arbeidsliv og helse?

Mange unge permitterte vurderer nye karrierer, mens lavtlønnete og arbeidstakere med kort utdanning har større vansker med å etterfølge alle myndighetens råd, og kan være mer sårbare for sykdom.

Portrett av Mamelund mot mørk bakgrunn
– Forelska i faget

AFI-forsker Svenn-Erik Mamelund (50) har nettopp fått beskjed om at han skal sitte ett år ved det prestisjefylte Senter for grunnforskning (CAS).