Hvordan fungerer en alumnigruppe?

Bilde fra Avgangsvisning 22. juni 2013. Tre modeller på en catwalk.

Alumninettverk kan ha flere utforminger og flere formål. Mote og produksjon har valgt å ha en gruppe på Facebook. Gruppen blir primært brukt til å dele relevant stoff med nåværende og tidligere studenter på studiet. Det er derfor en fin arena for å holde seg faglig oppdatert. Martine Holmberg opprettet det som skulle være en lavterskelgruppe for studenter, hvor hvem som helst kunne bidra med innhold.

– Ambisjonen min med gruppa var et lavterskel sted for studenter til å kunne kommunisere, tipse og poste om hva de ville. Alt fra salg på Stoff og stil til motevisninger eller kunstutstillinger til artikler de syntes var interessante.

Facebook som plattform

Det er enkelt og raskt for mange å bidra og å dele stoff når det er en aktiv gruppe på Facebook. Fordelen med å bruke den kanalen som arena for en alumnigruppe er at mange studenter er til stede på Facebook fra før. Det er enkelt å invitere medstudenter og dermed kan det skapes mer involvering og aktivitet. Innleggene som legges ut inneholder alt fra utleie av studio, stillingsutlysninger, fagartikler, til lån av gummistøvler til musikkvideoer.

Gruppen har fått mange medlemmer og noen kan oppleve at det gjør terskelen høyere for å publisere innlegg. Gruppen kan likevel brukes som et sted for å promotere seg selv og sitt eget selskap, ifølge Martine. Medlemmene velger selv hvor aktive de vil være, og kan følge med på andres karriereutvikling, fremgang og forretninger.

– Jeg blir veldig glad når studenter tør å poste noe, ikke bare lærere og bransjefolk. Men jeg skjønner at det kan bli litt skumlere nå som gruppa har blitt ganske stor.

Hva betyr alumni?

Alumni er et ord fra latin som betyr nettverk for tidligere studenter ved et universitet. Gjennom nettverket kan du holde kontakt med gamle bekjente, knytte nye kontakter og få tilgang til faglig påfyll.

Om alumni på OsloMet

Ambisjonen min med gruppa var et lavterskel sted for studenter til å kunne kommunisere, tipse og poste om hva de ville. Alt fra salg på Stoff og stil til motevisninger eller kunstutstillinger til artikler de syntes var interessante. – Martine Holmberg, initiativtaker
Portrettfotografi av Martine. Hun smiler og ser inn i kameraet.

Involverte ansatte 

Planen var ikke at gruppen skulle bli en gruppe med både elever, lærere og bransjefolk, ifølge Martine. Ansatte ble likevel invitert for å hjelpe til med rekrutteringen til gruppen.  

Ved at hovedlærerne på studiet er medlemmer av gruppen, kan nye studenter inviteres og bli medlemmer ved studiestart. Det er vanskelig for administratorene og tidligere studenter å følge med på hvem som studerer nå, så ved å involvere forelesere kan de bidra i rekrutteringen til gruppen.  

Gruppen har ikke hatt fysiske møter eller arrangementer, men hovedlærerne kommer med anbefalinger om arrangementer, kurs eller om det skjer noe relevant for gruppemedlemmene. Alle de ansatte fra Motestudiet er involvert i gruppa. Siv So Hee Steinaa er en av de aktive ansatte i gruppen. Hun sier at gruppen har bidratt til nye stillinger og jobberfaringer. For å oppnå en tverrfaglig plattform for formidling av faget er fagansatte fra andre studieretninger også involvert, ifølge Siv.  

Alumnigrupper kan styrke tilhørighet til universitetet man studerte ved, i tillegg til faglig identitet underveis og etter endt studie. På gruppen i dag er det ikke mye diskusjon og dialog, men det kan oppnås ved å poste flere diskusjonsinnlegg og spørsmål. Siv sier at alumnisiden har et potensial til å utvikle seg til en diskusjonsplattform:  

– Alumnigruppen har til nå kun operert som en formidlingsplattform, men det skal være rom for dialog og å diskutere temaer som man brenner for eller er uenig i. Kritisk refleksjon og å våge å heve stemmen i et forum er viktige egenskaper å ta med seg både inn i yrkeslivet og i prosjekter på skolen.  

Kritisk refleksjon og å våge å heve stemmen i et forum er viktige egenskaper å ta med seg både inn i yrkeslivet og i prosjekter på skolen. – Siv So Hee Steinaa, ansatt ved OsloMet
Portrettfotografi av Siv. Hun ser alvorlig inn i kameraet.

Medstudenter

Nåværende studenter kan dele arbeidet deres og bygge nettverk med bransjen mens de studerer. Martine Holmberg synes det var vanskelig å følge med på utviklingen og å bli oppdatert på det som skjedde i bransjen i «skoleboblen» under studiene. Dermed kan denne siden åpne opp for å dele nyheter og å bygge nettverk, også etter studiene.

Spesielt på større studier kan alumnigrupper gjøre det lettere å bli kjent og holde kontakt med medstudenter. Martine forteller at det var lettere å bli kjent med alle personlig når de var ti stykker i klassen, enn på hennes nye studie hvor de er 120 stykker. Da er det vanskeligere å holde oversikt over alle og desto viktigere å ha flere alternativer for å møtes, det kan alumnigrupper bidra til.

– Da kan det være fint å få et ansikt på andre medelever.

For å gå frem for å øke aktiviteten eller starte en ny alumnigruppe har Martine følgene tips:

– I starten inviterte jeg alle jeg visste hvem var og oppfordret dem til å spre ordet og invitere andre studenter de kjente igjen.

Martine anbefaler også andre å bli med i eller å opprette alumnigrupper for deres studium.

– Jeg synes det er en fin måte å holde kontakten på, skape nettverk og kanskje bli kjent med tidligere studenter eller få innsikt i hva de driver med.

Her finner du alumnigruppa for Mote og produksjon

Mer om jobbsøking og karriere

Tre OsloMet alumner sitter og snakker sammen
Alumnigrupper

Gjennom en alumnigruppe kan du få jobbtips, faglige oppdateringer og utvide ditt profesjonelle nettverk.

Olav ser inn i kamera og smiler.
Suksessoppskrifta bak alumnigruppa for barnevernspedagogar

Olav er barnevernspedagog, ja-menneske og pionér. Saman med nokre lærarar og tidlegere studentar, starta han ein av de mest aktive alumnigruppene ved OsloMet.