Form din egen arbeidshverdag

Tre studenter går gjennom en skog i Østmarka i Oslo. Vi ser dem bakfra. De går mot en lysning.

Ida Eliassen-Coker er grunnleggeren av magasinet ALTSÅ (altsa.no). Magasinet skal vise at ekte er bra nok, ved å unnlate reklame, retusjering og utseendepress. Hun ønsker at bladet skal bidra til en verden der alle er trygge nok til å følge sine egne drømmer i stedet for å leve etter andres forventninger.

Før hun arbeidet med ALTSÅ startet Ida NODAT - Norsk organisasjon for dyreassistert terapi. Det er en ideell organisasjon som hjelper menneskers livskvalitet ved hjelp av dyreterapi.

Ved siden av oppstarten av organisasjonen gikk Ida på en master i Styring og ledelse på OsloMet. Denne utdannelsen har hun fått god bruk for senere i arbeidet med magasinet.

– Organisasjonen vokste rundt meg og jeg følte behov for mer kunnskap om ledelse.

Som gründer drar Ida nytte av verktøyene hun fikk gjennom utdanningen:

– Jeg har brukt utdanningen min som en base for å bygge ny kunnskap og for å realisere ideene jeg sitter på. Verktøyene fra utdanning bruker jeg i prosjekter og for å raskere tilpasse ideer til endrede omstendigheter.

Portrett av Ida Eliassen-Coker. Hun ser skjevt inn i kameraet med et lite smil.

Foto: Johanna Eidse Frænkel

Utvikle ideen

For å arbeide med idéutvikling anbefaler Ida å starte med å undersøke hvorfor man vil gjennomføre akkurat den ideen:

– For å selge ideer er det sentralt at du tror på visjonen selv, særlig om få andre gjør det. Ida har opplevd dette selv, hvor mange tvilte på ideen til ALTSÅ før det var en realitet.

– Noen ideer vil kanskje vise seg å være mindre viktige, men når du har den riktige ideen, som ALTSÅ så kan du bruke tid på å finne ut hvorfor ideen er viktig for deg. Da vil du stå mye sterkere i valget ditt når noen stiller spørsmål eller tviler på deg.

Det betyr likevel ikke at du skal unnlate å høre på konstruktiv kritikk eller endre planene underveis. Ida har endret mange av ideene etterhvert, men holdt fast ved hovedpunktene. En fordel er også å få innspill før et eventuelt produkt er ferdig utviklet, fordi det er enklere og raskere å tilpasse ideer og endre retningen da.

Og til slutt, ikke undervurder hvor viktig den kjedelige og noe irrelevante erfaringen kan være. Hun anbefaler derfor å ta hva som helst, helst i nærheten av det du er interessert i, men ikke bli der lenge hvis du mistrives.

– Samle kunnskap og erfaring og ha tålmodighet med å finne ut «hva du skal bli».

Jakob Palmers startet Graphiq (graphiq.design) etter å ha studert økonomi og administrasjon på OsloMet. Graphiq matcher frilansdesignere med oppdragene som passer, ut ifra bestillingene som blir sendt inn på firmaets nettside.

Jakob jobber som daglig leder i selskapet som de siste fem årene har levert designtjenester mellom kunder og designer, utelukkende over video. Dette er en bransje som raskt kan tilpasse seg nødvendige endringer.

Teori og praksis

Studiet i økonomi og administrasjon har vært nyttig i oppstarten av bedriften og i den daglige driften:

– Å ha med seg teoretisk kunnskap gjør det lettere å løse disse oppgavene til tross for at det kan være stort sprik mellom teori og praksis. Utdanningen har gjort meg bedre i stand til å lære og tilegne meg ny kunnskap. Jeg tror det er det jeg for får mest nytte av i min daglig jobb.

Om du er i tvil om hvor du vil jobbe eller hvordan du kommer dit, kan du ta kontakt med noen som har gått på det samme studiet tidligere:

Jakob Palmers smiler og ser rett inn i kameraet.

For å finne tidligere studenter kan både alumnigrupper på studiet og oversikt over tidligere studenter på alumniportalen på LinkedIn brukes.

– Husk at den første jobben du får forhåpentligvis ikke er den siste. Læringen fortsetter etter endt studie. Ikke velg jobb ut ifra hva andre mener, velg ut ifra dine egne verdier og hvordan du vil leve livet. 

Strategisk bruk av LinkedIn

For å finne og å bli kjent med en god arbeidsgiver har Palmers noen gode råd:

– Jeg anbefaler å finne arbeidsgivere du virkelig vil jobbe for. Finn daglig leder eller mellomledere på LinkedIn. Legg de til. Send en melding hvor du skriver at du drømmer om å jobbe i selskapet, forklar hvem du er og hva du tror du kan bidra med. Hør om vedkommende har lyst til å ta en 15-20 min kaffe for å bli kjent. Du vil bli overasket over den positive responsen du får.

En gründer i magen?

Om du heller ønsker å være din egen arbeidsgiver og å starte noe selv, har Jakob flere råd:

– Jeg tror det viktigste er å jobbe med noe du synes er spennende og som gir deg energi. Hvis du ønsker å skape noe selv bør du startet med å identifisere problemer mange mennesker har. Forelsk deg i problemet og ikke en løsning. Når du har forstått problemet godt nok kan du begynne å komme opp med ideer til hvordan du kan løse dette. Test løsningene med ekte kunder og jobb deg videre derifra.

– Jeg anbefaler å begynne med små problemer og løsninger. Dette for å komme i gang. Så kan du heller starte noe nytt igjen senere. Læringen fra de første ideene vil gjøre deg bedre i stand til å starte noe nytt senere.

Til slutt kommer Jakob Palmers med to bokanbefalinger for deg som vil lese mer om emnet: From Zero to One (bookis.com) og The Lean Startup (bookis.com)

Danby Choi er redaktør i kulturavisen Subjekt (subjekt.no), som han selv startet på slutten av journalistikkstudiene på OsloMet. Subjekt skal være landets ledende kulturavis, med en uavhengig og kritisk tilnærming til kunst, kultur og samfunn. 

Journalistikkstudiene har gitt Danby pressefaglig selvtillit, som er sentralt siden journalister og redaktører må ha en stødig, journalistfaglig grunn å stå på. Det gjør at journalister har selvtillit til å fortelle frie, kritiske og modige historier. Han skryter av studier på OsloMet, og mener det har vært nyttig for det videre arbeidet:

– Journalistikkstudiene på OsloMet har hatt alt å si for Subjekts suksess.

Danby Choi ser rett inn i kameraet. Han har hendene på ryggen.

Foto: Jan Khür

Bruk av nettverk

Etter studier er det viktig å pleie nettverk og å holde kontakt med medstudenter. Journalister bruker nettverket sitt daglig i arbeidet. Som journalist er det sentralt med et godt nettverk for å ha flere kilder som kan brukes i nyhetssaker.

– Det beste er å prate med folk om deres problemstillinger. I tillegg må man rett og slett stille gode spørsmål og være genuint interessert.

Nettverk er altså helt essensielt i journalistikken. Journalistikken krever at man forteller andres historier. For få tilgang til de gode historiene er det viktig med et godt forhold til kildene våre, forteller Danby.

All erfaring er god erfaring. Det er viktig å ikke utelukke for mange typer jobber, men å kunne arbeide litt utenfor fagfeltet sitt også. For å finne drømmejobben er det sentralt å ikke være for kritisk underveis:

– Det er viktig at man er åpen for å prøve andre ting. Det kan være overraskende gøy! 

Mer om gründerliv og karriere

Nikolai Aasen portrett. Holder roboten AV1 i høyre hånd.
Fikk drømmejobben før han var ferdig med studiene

Nikolai anbefaler et utvekslingsopphold, erfaring fra flere land bidro til jobb i firmaet No Isolation.

Studenter i samtale med en mann
Gründere i medier og kommunikasjon

Tre studenter på medie- og kommunikasjon slo seg sammen og startet studentbedrift.

Prabriti Tiwari ser i kameraet og smiler. Hun står i et åpent kontorlandskap
Ni tips til deg som skal ut i ny jobb

Plutselig er den der - dagen da du ikke lenger er student, men skal møte opp på jobb og bruke utdanningen din. Her er noen smarte råd fra to som har erfaringen friskt i minne.