English version

Finn fagstoff i Oria

Søk etter bøker o.l. i Oria

Forfatter- /tittelsøk

 1. Skriv inn forfatters etternavn og noen ord fra tittel i Orias søkefelt (oria.no): kombinasjonen av disse to gir som regel presise treff når det er én konkret bok man er ute etter.
 2. Klikk på søk.
 3. Klikk på boken du er interessert i (også gjelder tidsskrifter)
 4. Sjekk bokens hylleplassering og om den er ledig på fanen «Finn og bestill».
 5. Ønsker du mer detaljer om boken/dokumentet, klikk på «Detaljer».

Tips!

Husk at du kan velge avansert søk i Oria (oria.no) for å få flere valgmuligheter. Du kan f.eks. avgrense på "Forfatter", "Tittel" og "Emne".

Emnesøk

 1. Skriv inn emneord(ene) i søkefeltet.
 2. Klikk på søk.

Tips!

Ved bruk av * i slutten av søkeord, søker man på ordet og alle mulige endelser. Søk på "rus*" gir treff på rus, rusmisbruk, rusmisbruker, rusmisbrukere, russ, russere, russisk osv.

Søk etter tidsskrifter/artikler i Oria

Tittelsøk tidsskrifter

 1. Søk på tidsskriftets tittel i Orias søkefelt (oria.no) for å se om det finnes ved ditt studiested.
 2. Elektronisk tidsskrift vises i trefflisten med «Tilgjengelig online». Klikk på "Vis fulltekst" for å få tilgang. Ved trykte tidsskrifter klikker du på "Finn og bestill" for å finne ut hvor tidsskriftet befinner seg.
 3. Artikler i elektroniske og trykte tidsskrifter som finnes ved OsloMet må du selv skrive ut/ta kopi av.

Tips!

Avgrens søket! Hak av for "tidsskrifter" og "e-tidsskrifter" i avansert søk. Du kan også gjøre flere avgrensninger i menyen til høyre.

Tittelsøk artikler

 1. Søk på artikkeltittel i Oria (oria.no).
 2. Klikk på "Vis fulltekst" for å få tilgang. Merk: artikler som kun finnes i trykte tidsskrifter er ikke søkbare. Du må da søke opp tidsskriftet og finne hylleplassering.
 3. Du må selv skrive ut artikkelen.

Les mer om hvordan du bestiller, reserverer og fornyer under Låneregler på nettsiden vår

Søk i databaser

Ved å søke i spesifikke databaser, har du mulighet for å søke med større presisjon innen ditt fagfelt enn i Oria.

I OsloMets databaseoversikt (oria.no) eller via fagressurssiden kan du finne databaser som dekker dine fagområder.

For å gjøre et mest mulig emnepresist søk kan det være fornuftig å forberede søke (student.oslomet.no) før du går i gang. Databasene har som oftest en hjelpefunksjon hvor du kan lese mer om hvordan du søker optimalt i den bestemte databasen.

OsloMet arkiver