English version

Databaser, tidsskrifter og fagressurser

Databasetilgang hjemmefra: Logg på med ditt OsloMet-brukernavn og passord.

Vi anbefaler å bruke OsloMets VPN for stabil tilgang (student.oslomet.no) til e-ressurser utenfor universitetets nettverk. Hjelp med tilgang til elektroniske ressurser.

Med LibKey får du beskjed om artikler du har tilgang til hjemmefra (thirdiron.com). Har du artikkelens DOI? Bruk også LibKey til å søke opp artikkelen (libkey.io).

Keenious, tilgjengelig via Word, finner tips til vitenskapelige artikler basert på teksten din. Prøv Keenious i Word eller via nettsiden (keenious.com).

På FilMet finner du videoer om hvordan du søker i databaser og i Oria (film.oslomet.no).

Fagressurser

Master- og bacheloroppgaver

ODA – OsloMets Open Digital Archive (oda.oslomet.no) kan du finne masteroppgaver skrevet av studenter ved OsloMet i tillegg til OsloMet-bacheloroppgaver som har fått karakteren A eller B.

Om tidsskrifter, fag- og forskningsartikler

Peer reviewed / Refereed journals: Kalles fagfellevurdert på norsk, og betyr at artikler er kvalitetsvurdert og -sikret av eksperter innen fagområdet før publisering.

Vurdering av forskningsartikler: