English version

OsloMetX

OsloMetX (tidligere Bokskapet) er OsloMet sin digitale forlagsvirksomhet. Vi publiserer og vedlikeholder digitale læremidler. Det kan enten være helthetlige læreverk ("digitale lærebøker") innenfor ulike fagområder, eller mindre omfangsrike kurs som tar for seg hele eller deler av emner.

OsloMetX samarbeider tett med fagmiljøene rundt utviklingen av digitale læreverk. Vi tilbyr opplæring innen remediering og digital produksjon, som danner grunnlaget for åpen deling og fleksibel gjenbruk av læringsressurser. I PISA-kurset (uni.oslomet.no) legges fokus på helhetlig transformasjon av emner.

Når et læreverk er ferdig, publiseres det åpent, til nytte for studenter, fagmiljø, praksisfelt og arbeidsliv. OsloMetX bistår den enkelte redaksjon i videreutvikling av allerede publiserte læreverk, samt utvikling av nye. Læreverkene er gratis og du logger inn med Feide eller oppretter en personlig konto. OsloMetX vil etter hvert bli innloggingsfritt.

OsloMetX sin kjernevirksomhet er digital samlingsutvikling og sjangerutvikling i akademia. Vil du vite mer om hva det er? Se filmene under.

Hvorfor skal jeg som student bruke OsloMetX?

Sjangerutvikling i akademia

Sjangre innfor musikk, film og litteratur er hele tiden under utvikling. Det kommer nye, og det oppstår blandinger. OsloMetX jobber med sjangerutvikling i akademia. Digitale læreverk er en ny sjanger, en ny type lærebøker som er dynamiske og interaktive. Et behov skapt av økt fokus på digitalisering og studentaktiv læring.

Digital samlingsutvikling

OsloMetX har laget en film om noe av det viktigste bibliotekene gjør for deg og meg.

Kontakt

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om OsloMetX.
Send oss en e-post: oslometx@oslomet.no

Publisert: 05.01.2019 | Universitetsbiblioteket