English version

Åpningstider og kontakt

Som student eller ansatt kan du bruke bibliotekene nesten døgnet rundt. Husk kort og kode utenfor betjent åpningstid.

Åpningstider

Studenter og ansatte ved OsloMet har tilgang til bibliotekene i Pilestredet og på Kjeller fra kl. 06.00–22.00 (08.00–22.00). 

Bibliotekene er ikke betjente på helligdager og offentlige fridager, men du kommer inn på bibliotekene hver dag, hele året, i byggenes åpningstider (student.oslomet.no). 

Bruk kort og kode for adgang utenom betjente tider. Eksterne har tilgang når bibliotekene er betjente.

Betjente tider – bibliotekene i Pilestredet

Betjente tider – Biblioteket Kjeller

Betjente tider i sommer - Pilestredet og Kjeller

Veiledning

Bibliotekene, Studieverkstedet og Medieseksjonen tilbyr veiledning og kurs. Åpningstider og tilgang for kurs- og veiledningstilbudet vårt (student.oslomet.no).

AV-utlånet og IT-servicedesk

Informasjon om AV-utlånet og IT-servicedesk.

Kontakt bibliotekene

Om bibliotekenes rom, arbeidsplasser og ansatte.

Helsefagbiblioteket (P32)

Pilestredet 32, 3. etasje (besøksadresse)
Telefon: 67 23 79 48
E-post til helsefagbiblioteket@oslomet.no

Postadresse:
Helsefagbiblioteket P32
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Biblioteket P35

Pilestredet 35, 3. etasje (besøksadresse)
Telefon: 67 23 79 47
E-post til ub.p35@oslomet.no

Postadresse:
Biblioteket P35
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Biblioteket P48

Pilestredet 48, 1. og 2. etasje (besøksadresse)
Telefon: 45 91 34 23
E-post til Biblioteket P48 (ub.p48@oslomet.no).

Postadresse: 
Biblioteket P48
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Biblioteket Kjeller

Kunnskapsveien 55 (2007 Kjeller), 3. etasje (besøksadresse)
Telefon: 67 23 84 81
E-post til ub.kjeller@oslomet.no

Postadresse:
Biblioteket Kjeller
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontaktinformasjon

Sosiale medier

Følg oss for nyheter og informasjon om Universitetsbiblioteket. I disse kanalene kan du også sende oss meldinger: