English version

Åpningstider og kontakt

Som student eller ansatt kan du bruke bibliotekene nesten døgnet rundt. Husk kort og kode utenfor betjent åpningstid.

Åpningstider

Studenter og ansatte ved OsloMet har tilgang til bibliotekene i Pilestredet og på Kjeller kl. 06.00–22.00 (08.00–22.00). Bruk kort og kode for adgang til bibliotekene utenom betjente tider. Eksterne kan benytte bibliotekene i betjent åpningstid.

Betjent tider – bibliotekene i Pilestredet

Betjent tider – biblioteket på Kjeller

Betjente tider i sommer

Fysisk og digital skranke og veiledning

Bibliotekene, Studieverkstedet og Medieseksjonen tilbyr veiledning og kurs. Åpningstider og tilgang for kurs- og veiledningstilbudet vårt (student.oslomet.no).

IT-servicedesk

Åpningstider og kontaktinformasjon (student.oslomet.no).

Kontakt bibliotekene

Om bibliotekenes rom, arbeidsplasser og ansatte.

Helsefagbiblioteket (P32)

Pilestredet 32, 3. etasje (besøksadresse)
Telefon: 67 23 79 48
E-post: helsefagbiblioteket@oslomet.no

Postadresse:
Helsefagbiblioteket P32
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Biblioteket P35

Pilestredet 35, 3. etasje (besøksadresse)
Telefon: 67 23 79 47
E-post: ub.p35@oslomet.no

Postadresse:
Biblioteket P35
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Biblioteket P48

Pilestredet 48, 1. og 2. etasje (besøksadresse)
E-post: ub.p48@oslomet.no
Fjernlånet: ub.fjernlan@oslomet.no
Telefon: 45 91 34 23

Postadresse:
Biblioteket P48
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Biblioteket Kjeller

Kunnskapsveien 55 (2007 Kjeller), 3. etasje (besøksadresse)
Telefon: 67 23 84 81
E-post: ub.kjeller@oslomet.no

Postadresse:
Biblioteket Kjeller
OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontaktinformasjon

Sosiale medier

Følg oss for nyheter og informasjon om Universitetsbiblioteket. I disse kanalene kan du også sende oss meldinger: