English version

Seksjon for samling og system

Vi hjelper deg med tilgang til pensumlister og bibliotekressursar.

Seksjon for samling og system utgjer Universitetsbibliotekets støttetenester. Seksjonen har ansvar for følgjande tenester:

Kontakt oss

Kontakt oss via e-post (ub.digitalt@oslomet.no).

Samlingsutvikling

Retningslinjer for samlingsutvikling ved Universitetsbiblioteket OsloMet.

Tilsette

Laster inn ...