English version

Seksjon for samling og system

Vi hjelper deg mellom anna med pensumlister, innkjøp og tilgang til databasar.

Seksjon for samling og system er ansvarleg for drift og vedlikehald av datasystema til biblioteket. Seksjonen har og ansvar for å kjøpe inn trykte og digitale informasjonskjelder og gjere desse tilgjengeleg for studentar og tilsette. I tillegg sørger seksjonen for fjernlån, digitalisering av pensummateriale og dessutan publisering av masteroppgåver i ODA.

Kontakt oss

Samlingsutvikling

Retningslinjer for samlingsutvikling ved Universitetsbiblioteket OsloMet.

Tilsette

Laster inn ...