English version

Seksjon for samling og system

Vi hjelper deg med blant annet pensumlister, innkjøp og tilgang til databaser.

Seksjon for samling og system er ansvarlig for drift og vedlikehold av bibliotekets datasystemer. Seksjonen har også ansvar for å kjøpe inn trykte og digitale informasjonskilder og gjøre disse tilgjengelig for studenter og ansatte. I tillegg sørger seksjonen for fjernlån, digitalisering av pensummateriale samt publisering av masteroppgaver i ODA.

Kontakt oss

Samlingsutvikling

Retningslinjer for samlingsutvikling ved Universitetsbiblioteket OsloMet

Ansatte

Laster inn ...