English version
Hender som holder fast i en bok med tekst

Støtte til forskarar, undervisarar og ph.d.

Hjelp til publisering, litteratursøk, formidlingsarrangement, akademisk engelsk og norsk, produksjon av digitale læremiddel med meir.

Universitetsbiblioteket støttar undervisarar og forskarar i deira akademiske arbeid med blant anna: