English version
Hender som holder fast i en bok med tekst

Støtte til forskarar og stipendiatar

Universitetsbiblioteket tilbyr ei rekke tenester for å støtte forskarar og stipendiatar.

Vi hjelper deg med

Seksjon for forskingsstøtte ved UB

Seksjonen har som mål å vidareutvikle tenestene til biblioteket retta mot OsloMets forskarar og ph.d.-kandidatar.

Du kan bestille tenester ved å kontakte oss via e-post (ub.forskningsstotte@oslomet.no) eller fylle ut eit skjema anten på bokmål (nettskjema.no) eller nynorsk (nettskjema.no).

Tilsette

Laster inn ...