Bibliotekene

Om bibliotekene

Handlingsplan for Universitetsbiblioteket 2019-2024

Årsmelding 2018

Utvalgte tall fra 2018

97839

Utlån av fysiske bøker og filmer m.m.

1200607

Nedlastinger av elektroniske artikler og bøker

414832

Nedlastinger fra OsloMets åpne arkiv og vitenskapelige tidsskrifter

Publisert: 14.12.18 | Universitetsbiblioteket