English version

Bibliotekene

Om bibliotekene

 • Helsefagbiblioteket (P32)

  Adresse og kontakt

  Pilestredet 32, 3. etasje (besøksadresse)
  Tlf: 67 23 79 48
  Epost: helsefagbiblioteket@oslomet.no

  Postadresse:

  Helsefagbiblioteket P32
  OsloMet – storbyuniversitetet
  Postboks 4, St. Olavs plass
  0130 Oslo

  • Ansatte

   Ansatte

    Laster inn ...

   Rom og arbeidsplasser

   Grunnet smittevern er det reduserte plasser i biblioteket, og en del plasser må reserveres på forhånd i TP.

   Ca. 80 arbeidsplasser i 3. etasje P32, hvorav 16 av disse har stasjonær PC.
   Stille lesesal i P32 (N030.014, 3. etasje) og PP35 (U1035, 1. etasje).
   Grupperom: Ni i 3. etasje i P32, 11 i 3. etasje i PP35. Reserver grupperom.
   Spesialrom: Anatomirom og undervisningsrom (PP35, U1-037) med 5 PC-plasser.

   I anatomirommet finner du en samling anatomiske modeller, plansjer, PC-er og arbeidsplasser. Studenter og lærere med faget anatomi i fagkretsen har tilgang til rommet.

   Utstyr og tilrettelegging for synshemmede.

   Om Helsefagbiblioteket (P32)

   Bibliotekets samling dekker fagområdene: sykepleie, bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, fysioterapi - mensendieck, ortopediingeniør, prehospitalt arbeid - paramedics, radiografi og tannteknikk. Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken, tilbyr vi veiledning og kurs i informasjonskompetanse (informasjonssøking, EndNote og lignende) for både studenter og ansatte. For master, Ph.d. og ansatte: Bestill en bibliotekar (nettskjema.no) til individuell veiledning.

   I samlingen finner du bl.a:

   • pensum
   • tidsskrifter
   • faglitteratur
   • offentlig informasjon
   • studentoppgaver
  • Biblioteket P35

   Adresse og kontakt

   Pilestredet 35, 3. etg. (besøksadresse)
   Tlf: 67 23 79 47
   E-post: ub.p35@oslomet.no

   Postadresse:

   Biblioteket P35
   OsloMet – storbyuniversitetet
   Postboks 4, St. Olavs plass
   0130 Oslo

   • Ansatte

    Ansatte

     Laster inn ...

    Rom og arbeidsplasser

    Grunnet smittevern er det reduserte plasser i biblioteket, og en del plasser må reserveres på forhånd i TP.

    PC-arbeidsplasser: 39.
    Stille lesesal: 14 plasser (PI335), lesesal (PC kan medbringes): 29 (PI339).
    Andre leseplasser og gruppeplasser uten PC: 141 plasser.
    Grupperom: 16 rom (104 plasser) (reserver grupperom i P35).
    Spesialrom: Undervisningsrom (PI343) med 26 arbeidsplasser med laptopskap.

    Utstyr og tilrettelegging for synshemmede.

    Om Biblioteket P35

    Bibliotekets samling dekker fagområdene: offentlig administrasjon og ledelse, sosialfag, økonomi og administrasjon, bygg- og energiteknikk, maskin, elektronikk og kjemi, informasjonsteknologi, velferds- og arbeidslivsforskning. Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken, tilbyr vi veiledning og kurs i informasjonskompetanse (informasjonssøking, EndNote og lignende) for både studenter og ansatte. For master, Ph.d. og ansatte: Bestill en bibliotekar (nettskjema.no) til individuell veiledning.

    I samlingen finner du bl.a:

    • pensum
    • tidsskrifter
    • faglitteratur
    • offentlige publikasjoner
    • standarder
    • studentoppgaver
   • Biblioteket P48

    Adresse og kontakt

    Pilestredet 48 (besøksadresse)
    NB! Vi anbefaler at du sender oss e-post da vi ikke alltid har mulighet til å ta telefonen hvis det er travelt i skranken.
    Epost: ub.p48@oslomet.no
    Tlf: 67 23 79 45
    Fjernlån: ub.p48fjernlan@oslomet.no

    Postadresse:

    Biblioteket P48
    OsloMet – storbyuniversitetet
    Postboks 4, St. Olavs plass
    0130 Oslo

    • Ansatte

     Ansatte

      Laster inn ...

     Rom og arbeidsplasser

     Grunnet smittevern er det reduserte plasser i biblioteket, og en del plasser må reserveres på forhånd i TP.

     PC-arbeidsplasser:

     • 24 plasser, 1. etasje
     • 2 plasser, døgnåpent rom, 1. etasje (S154)
     • 24 plasser, 2. etasje (R-fløy)
     • 8 plasser, stille pc-rom, 2. etasje (P276).

     Stille lesesal: 24 plasser, 2. etasje (P277).
     Gruppearbeidsplasser: 1. og 2. etasje.
     Grupperom: 16 rom, 2. etasje (reserver grupperom i P48).

     Utstyr og tilrettelegging for synshemmede.

     Om Biblioteket P48

     Biblioteket dekker fagområdene: Arkiv, bibliotek- og informasjonsfag, journalistikk og mediefag, lærerutdanning og internasjonale studier samt estetiske fag. Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken, tilbyr vi veiledning og kurs i informasjonskompetanse (informasjonssøking, EndNote etc.) for både studenter og ansatte. For master, Ph.d. og ansatte: Bestill en bibliotekar (nettskjema.no) til individuell veiledning.

     I samlingen finner du bl.a:

     • pensum
     • tidsskrifter
     • faglitteratur
     • skjønnlitteratur
     • barne- og ungdomslitteratur
     • lyrikk
     • tegneserier
     • film og musikk
     • lydbøker
     • offentlige publikasjoner
     • studentoppgaver
     • audiovisuelt utstyr
     • bokskanner

     Om bokskanneren: Her kan du raskt skanne boksider, bilder og annet, justere oppløsning, hvitbalanse og annet underveis. Filen sender du til deg selv på epost eller lagrer på medbragt minnepinne. Maksgrense for epostsending er 1 GB, så ta med minnepinne om du skal skanne mye.

    • Biblioteket Kjeller

     Adresse og kontakt

     Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller (besøksadresse)
     Tlf: 67 23 84 81
     Epost: ub.kjeller@oslomet.no

     • Ansatte

      Ansatte

       Laster inn ...

      Rom og arbeidsplasser

      Grunnet smittevern er det reduserte plasser i biblioteket, og en del plasser må reserveres på forhånd i TP.

      PC-arbeidsplasser: 28.
      Stille lesesal: 1, rom F231, 2. etasje.
      Gruppearbeidsplasser: 9 i biblioteket.
      Grupperom: Reserver grupperom - Biblioteket Kjeller

      Utstyr og tilrettelegging for synshemmede.

      Om Biblioteket Kjeller

      Bibliotekets samling dekker fagområdene: Atferdsvitenskap, Helse, ernæring og ledelse, Sykepleie, Yrkesfaglærerutdanning og Produktdesign. Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken, tilbyr vi veiledning og kurs i informasjonskompetanse (informasjonssøking, EndNote etc.) for både studenter og ansatte. For master, Ph.d. og ansatte: Bestill en bibliotekar (nettskjema.no) til individuell veiledning.

      I samlingen finner du bl.a:

      • pensum
      • tidsskrifter
      • faglitteratur
      • skjønnlitteratur
      • film
      • offentlige publikasjoner
      • studentoppgaver
     • Bibliotektjenesten Sandvika

      Studiested Sandvika har ikke et eget bibliotek, men studentene har følgende tilbud fra biblioteket og Studieverkstedet:

      • Tilgang til fulltekstartikler, e-bøker og andre kilder på lik linje med alle OsloMet-studenter. Tilgangen får du blant annet gjennom Oria (bibliotekkatalogen) og databasene/tidsskriftene UB abonnerer på.
      • Mulighet for å bestille bøker i Oria (bibliotekkatalogen) fra bibliotekene i Pilestredet eller på Kjeller og få dem sendt hjem. Når lånetiden er over, kan du levere bøkene i Sandvika. Den grå innleveringskassen for bøker finnes i gangen i 2. etasje ved siden av internpostkassen.
      • Bibliotekarer kommer til Sandvika for å undervise i informasjonssøk, kildehenvisninger, EndNote og kildekritikk etter avtale.
      • Tilgang til de fysiske bibliotektjenestene i Pilestredet og på Kjeller.
      • Utstyr og tilrettelegging for synshemmede.
      • Bestille veiledning via Skype med mulighet for å dele skjerm og vise søk. Send mail til ub.sandvika@oslomet.no med en kort beskrivelse av hva du ønsker hjelp til og et par alternativer til tidspunkt.

      Kontakt

      E-post: ub.sandvika@oslomet.no
      Du kan også kontakte Helsefagbiblioteket i P32, se kontaktinformasjon over.

     Kontaktbibliotekarer

     Alle institutter og sentre ved OsloMet har en egen kontaktbibliotekar som samarbeider med instituttets/senterets undervisere, forskere og studenter.

     Kontaktbibliotekarer etter institutt/senter

     Årsmeldinger og handlingsplaner

     Årsmelding Universitetsbiblioteket 2019 (PDF, ansatt.oslomet.no)

     Handlingsplan for Universitetsbiblioteket 2019-2024 (PDF, ansatt.oslomet.no)

     Utredning om fremtidens Universitetsbibliotek ved OsloMet (PDF, ansatt.oslomet.no)

     Utvalgte tall fra 2019

     107005

     Utlån av fysiske bøker og filmer m.m.

     414832

     Nedlastinger fra OsloMets åpne arkiv og vitenskapelige tidsskrifter