English version

Bibliotekene

Om bibliotekene

Kontaktbibliotekarer

Alle institutter og sentre ved OsloMet har en egen kontaktbibliotekar som samarbeider med instituttets/senterets undervisere, forskere og studenter.

Kontaktbibliotekarer etter institutt/senter

Handlingsplan og årsmeldinger

Ordensreglement

Vi som jobber ved Universitetsbiblioteket skal være vennlige, åpne og møte deg med respekt. I vårt ordensreglement finner du regler for oppførsel på OsloMet som også gjelder når du er på Universitetsbiblioteket.