English version

Bibliotekene

Om bibliotekene

Kontaktbibliotekarer

Alle institutter og sentre ved OsloMet har en egen kontaktbibliotekar som samarbeider med instituttets/senterets undervisere, forskere og studenter.

Kontaktbibliotekarer etter institutt/senter

Årsmeldinger og handlingsplaner

Årsmelding Universitetsbiblioteket 2019 (PDF, ansatt.oslomet.no)

Handlingsplan for Universitetsbiblioteket 2019-2024 (PDF, ansatt.oslomet.no)

Utredning om fremtidens Universitetsbibliotek ved OsloMet (PDF, ansatt.oslomet.no)

Utvalgte tall fra 2019

107005

Utlån av fysiske bøker og filmer m.m.

414832

Nedlastinger fra OsloMets åpne arkiv og vitenskapelige tidsskrifter