English version

Bibliotekene

Om bibliotekene

Kontaktbibliotekarer

Alle institutter og sentre ved OsloMet har en egen kontaktbibliotekar som samarbeider med instituttets/senterets undervisere, forskere og studenter.

Kontaktbibliotekarer etter institutt/senter

Handlingsplan og årsmeldinger

Ordensreglement

Vi som jobber ved Universitetsbiblioteket skal være vennlige, åpne og møte deg med respekt. I vårt ordensreglement finner du regler for framferd på OsloMet som også gjeld når du er på Universitetsbiblioteket.

Utvalgte tall fra 2020

69157

Utlån av fysiske bøker og filmer m.m.

1817493

Nedlastinger av elektroniske artikler og bøker