Bibliotekene

 • Biblioteket P48

  Adresse og kontakt

  Pilestredet 48 (besøksadresse)
  Tlf: 67 23 79 42
  Epost: ub.p48@oslomet.no
  Fjernlån: ub.p48fjernlan@oslomet.no

  Ansatte i Biblioteket P48

  Rom og arbeidsplasser

  PC-arbeidsplasser:

  • 24 plasser, 1. etasje
  • 24 plasser, døgnåpent rom, 1. etasje (S154)
  • 24 plasser, 2. etasje (R-fløy)
  • 8 plasser, stille pc-rom, 2. etasje (P276).

  Stille lesesal: 24 plasser, 2. etasje (P277).
  Gruppearbeidsplasser: 1. og 2. etasje.
  Grupperom: 16 rom, 2. etasje (reserver grupperom i P48).

  Utstyr for synshemmede i P48.

  Om Biblioteket P48

  Biblioteket dekker fagområdene: Arkiv, bibliotek- og informasjonsfag, journalistikk og mediefag, lærerutdanning og internasjonale studier samt estetiske fag. Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken, tilbyr vi veiledning og kurs i informasjonskompetanse (informasjonssøking, EndNote etc.) for både studenter og ansatte. Du kan også bestille en bibliotekar i P48 til individuell veiledning.

  I samlingen finner du bl.a:

  • pensum
  • tidsskrifter
  • faglitteratur
  • skjønnlitteratur
  • barne- og ungdomslitteratur
  • lyrikk
  • tegneserier
  • film og musikk
  • lydbøker
  • offentlige publikasjoner
  • studentoppgaver
  • audiovisuelt utstyr
  • bokskanner

  Om bokskanneren: Her kan du raskt skanne boksider, bilder og annet, justere oppløsning, hvitbalanse og annet underveis. Filen sender du til deg selv på epost eller lagrer på medbragt minnepinne. Maksgrense for epostsending er 1 GB, så ta med minnepinne om du skal skanne mye.

 • Biblioteket P35

  Adresse og kontakt

  Pilestredet 35, 3. etg. (besøksadresse)
  Tlf: 67 23 79 47
  E-post: ub.p35@oslomet.no

  Ansatte i Biblioteket P35

  Rom og arbeidsplasser

  PC-arbeidsplasser: 39.
  Stille lesesal: 12 plasser (PI335), lesesal (PC kan medbringes): 29 (PI339).
  Andre leseplasser og gruppeplasser uten PC: 126 plasser.
  Grupperom: 16 rom (104 plasser) (reserver grupperom i P35).
  Spesialrom: Undervisningsrom (PI343) med 23 PCer.

  Utstyr for synshemmede

  Om Biblioteket P35

  Bibliotekets samling dekker fagområdene: offentlig administrasjon og ledelse, sosialfag, økonomi og administrasjon, bygg- og energiteknikk, maskin, elektronikk og kjemi, informasjonsteknologi, velferds- og arbeidslivsforskning. Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken, tilbyr vi veiledning og kurs i informasjonskompetanse (informasjonssøking, EndNote og lignende) for både studenter og ansatte. Du kan også bestille en bibliotekar i P35 til individuell veiledning.

  I samlingen finner du bl.a:

  • pensum
  • tidsskrifter
  • faglitteratur
  • offentlige publikasjoner
  • standarder
  • studentoppgaver
  • 3D-printere
 • Helsefagbiblioteket (P32)

  Adresse og kontakt

  Pilestredet 32, 3. etasje (besøksadresse)
  Tlf: 67 23 79 48
  Epost: helsefagbiblioteket@oslomet.no

  Ansatte ved Helsefagbiblioteket (P32)

  Rom og arbeidsplasser

  PC-arbeidsplasser: 50 fordelt på 3. etasje i P32 og 3. etasje i PP35.
  Stille lesesal: 21 plasser.
  Gruppearbeidsplasser: Åtte.
  Grupperom: Ni i 3. etasje i P32, 13 i 3. etasje i PP35. Reserver grupperom.
  Spesialrom: Anatomirom og undervisningsrom 15 plasser med PC.
  Leseplasser: 66.

  Utstyr for synshemmede.

  Om Helsefagbiblioteket (P32)

  Bibliotekets samling dekker fagområdene: sykepleie, bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, fysioterapi - mensendieck, ortopediingeniør, prehospitalt arbeid - paramedics, radiografi og tannteknikk. Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken, tilbyr vi  veiledning og kurs i informasjonskompetanse (informasjonssøking, EndNote og lignende) for både studenter og ansatte. Du kan også bestille en bibliotekar i P32 til individuell veiledning.

  I samlingen finner du bl.a:

  • pensum
  • tidsskrifter
  • faglitteratur
  • offentlig informasjon
  • studentoppgaver
 • Biblioteket Kjeller

  Adresse og kontakt

  Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller (besøksadresse)
  Tlf: 67 23 84 81
  Epost: ub.kjeller@oslomet.no

  Ansatte ved Biblioteket Kjeller.

  Rom og arbeidsplasser

  PC-arbeidsplasser: 28.
  Stille lesesal: 1, rom F231, 2. etasje.
  Gruppearbeidsplasser: 9 i biblioteket.
  Grupperom: Reserver grupperom - Biblioteket Kjeller

  Om Biblioteket Kjeller

  Bibliotekets samling dekker fagområdene: Atferdsvitenskap, Helse, ernæring og ledelse, Sykepleie, Yrkesfaglærerutdanning og Produktdesign. Ut over den hjelpen vi kan gi når du henvender deg i skranken, tilbyr vi veiledning og kurs i informasjonskompetanse (informasjonssøking, EndNote etc.) for både studenter og ansatte. Du kan også bestille en bibliotekar til individuell veiledning.

  I samlingen finner du bl.a:

  • pensum
  • tidsskrifter
  • faglitteratur
  • skjønnlitteratur
  • film
  • offentlige publikasjoner
  • studentoppgaver
 • Bibliotektjenesten Sandvika

  Bibliotektjenesten i Sandvika er endret fra høsten 2018. Det er ikke lenger betjent bibliotekskranke og hentehylle, men studentene har tilgang til universitetsbiblioteket på flere måter. Les mer om endringene i Sandvika-tilbudet her.

  Kontakt

  E-post: ub.sandvika@oslomet.no

  Du kan også kontakte Helsefagbiblioteket i P32, se kontaktinformasjon over.

Publisert: 14.12.18 | Universitetsbiblioteket