English version

Bibliotekene

Om bibliotekene

Kontaktbibliotekarer

Alle institutter og sentre ved OsloMet har en egen kontaktbibliotekar som samarbeider med instituttets/senterets undervisere, forskere og studenter.

Kontaktbibliotekarer etter institutt/senter

Årsmeldinger og handlingsplaner

Utvalgte tall fra 2020

69157

Utlån av fysiske bøker og filmer m.m.

1817493

Nedlastinger av elektroniske artikler og bøker