English version

Ordensreglement

Vi som arbeider her skal vere vennlege, opne og møte deg med respekt. Reglane for framferd på OsloMet gjeld også når du er på Universitetsbiblioteket.

Reglar for sikkerheit og datahandsaming ved OsloMet: 

Forbod mot røyking og å ta med seg kjæledyr inn i bygga: Inneklima (ansatt.oslomet.no).

Kort sagt, framferd som ikkje er i samsvar med normal folkeskikk og norsk lov, eller framferd som er forstyrrande eller til sjenanse for tilsette eller andre gjester er ikkje akseptabel. Slik framferd inkluderer: 

Meir detaljert er det ikkje lov: 

I tillegg gjeld Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune (lovdata.no)

Ver også merksam på: 

Viss gjestar ikkje rettar seg etter regelverket, vil personalet først høfleg gjere merksam på krava biblioteket stiller til dei. 

Er det noko du vil seie frå om når det gjeld OsloMet som studiestad? Det kan være ros eller ris, opplysningar om noko som er galt eller noko som kan bli betre. Sei frå (student.oslomet.no).