English version

APA og referering

Generelt om referering

Når du skriver oppgaver eller annet faglig arbeid, vil måten du setter opp informasjonen om kildene dine på variere etter hvilken referansestil du bruker. Den mest brukte referansestilen ved OsloMet er APA, men det brukes også andre stiler. Du bør derfor undersøke hvilken referansestil som brukes på din utdanning, eksempelvis skrives juridiske oppgaver etter egen metode.

Veiledning til referansestiler

Hjelp til referering

Her finner du hjelpesider for referering, kildebruk og stiler.

Kurs og veiledning

Universitetsbiblioteket arrangerer kurs i APA- og Vancouver-stilen, EndNote, Zotero og mye mer. Informasjon om kurs og veiledning (student.oslomet.no).

Publisert: 31.03.2023 |