Standvirksomhet og plakatoppheng

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om standtillatelse, og regler knyttet til plakatoppheng ved OsloMet.

Plakatoppheng

Oppslag og plakater skal stemples ved nærmeste infosenter eller servicetorg, og kan henges opp på anviste oppslagstavler. Materiell som ikke følger disse retningslinjene vil bli tatt ned.

Standtillatelse

Hvem kan søke tillatelse?

Tillatelse gis i hovedsak til formål som er relatert til studenters virksomhet og som har en faglig relevanse. Med dette menes informasjonsvirksomhet for å fronte karrieremuligheter, studentvelferd og eventuelle tilbud om relevant erfaring ved siden av studiene. Husk at arbeidsgivere også kan kontakte OsloMet Karriere (hioa.no) for å kunngjøre ledige stillinger eller fortelle om karrieremuligheter til studenter.

Studentforeninger som er registrert ved SiO får standtillatelse, men må fortsatt søke om dette.

Alle som ønsker å ha en stand ved OsloMet må sende inn en skriftlig søknad, som vil bli vurdert på individuelt grunnlag. Søknaden vil bli behandlet innen fem virkedager. Standplass gis for maksimalt en gang per kvartal per bygg. Unntak kan vurderes i spesielle tilfeller.

Innsending av søknad

Søknaden skal inneholde

Søknaden sendes til en av adressene nedenfor basert på ønsket målgruppe:

Generelle henvendelser om standvirksomhet og plakatoppheng