English version
Irma Pinxsterhuis

Irma Pinxsterhuis

Kort om

Førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet og ergoterapispesialist i somatisk helse. Forskningsfokus på intervensjonsforskning og mestring av hverdagen med kronisk utmattelse/fatigue, inklusiv Aktivitetskalkulatoren. Interessert i forskning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene og på intervensjoner på tvers av tjenester og sektorer. Underviser i ulike temaer på ergoterapeututdanningen, på både bachelor- og masternivå.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Feiring, Marte (2024). Dialogued into being: Constructing knowledge about hand osteoarthritis from a polyphony of voices in healthcare encounters. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2330221

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Feiring, Marte (2023). Negotiating Professional Tasks in a Hospital: A Qualitative Study of Rheumatologists and Occupational Therapists in the Management of Hand Osteoarthritis. 17 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 16.
https://doi.org/10.2147/JMDH.S425640

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Hennig, Toril; Thorsen, Eva Anette Gryttingslien; Feiring, Marte (2023). Participation in healthcare consultations: A qualitative study from the perspectives of persons diagnosed with hand osteoarthritis. 10 s. Health Expectations. Vol. 26.
https://doi.org/10.1111/hex.13744

Pinxsterhuis, Irma ; Fogtmann Jespersen, Lene; Melhus, Mali ; Eidheim, Kirsti (2022). Gruppeveiledning for Ergoterapistudenter i Praksis – Erfaringer med GREPmodellen i praksisstudier på helsehus. Ergoterapeuten. Vol. 2.

Neverdal, Katrine; Pinxsterhuis, Irma (2021). Hvilken fagkompetanse kan ergoterapeuter tilføre FACT-team i oppfølgingen av personer med alvorlig psykisk lidelse?. 17 s. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 17.
https://doi.org/10.7557/14.5536

Pinxsterhuis, Irma ; Sandvik, Leiv; Strand, Elin B; Bautz-Holter, Erik; Sveen, Unni (2017). Effectiveness of a group-based self-management program for people with chronic fatigue syndrome: A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation. Vol. 31.
https://doi.org/10.1177/0269215515621362

Pinxsterhuis, Irma ; Strand, Elin B; Sveen, Unni (2015). Coping with chronic fatigue syndrome: a review and synthesis of qualitative studies. Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior. Vol. 3.
https://doi.org/10.1080/21641846.2015.1035519

Pinxsterhuis, Irma ; Strand, Elin B; Stormorken, Eva; Sveen, Unni (2015). From chaos and insecurity to understanding and coping: experienced benefits of a group-based education programme for people with chronic fatigue syndrome. British Journal of Guidance and Counselling. Vol. 43.
https://doi.org/10.1080/03069885.2014.987725

Pinxsterhuis, Irma ; Hellum, Live Lange; Aannestad, Hilde Hassum; Sveen, Unni (2015). Development of a group-based self-management programme for individuals with chronic fatigue syndrome: a pilot study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Vol. 22.
https://doi.org/10.3109/11038128.2014.985608



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig