English version
Irma Pinxsterhuis

Irma Pinxsterhuis

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Neverdal, Katrine; Pinxsterhuis, Irma (2021). Hvilken fagkompetanse kan ergoterapeuter tilføre FACT-team i oppfølgingen av personer med alvorlig psykisk lidelse?. 17 s. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 17.

Pinxsterhuis, Irma; Sandvik, Leiv; Strand, Elin B; Bautz-Holter, Erik; Sveen, Unni (2017). Effectiveness of a group-based self-management program for people with chronic fatigue syndrome: A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation . Vol. 31.

Pinxsterhuis, Irma; Strand, Elin B; Sveen, Unni (2015). Coping with chronic fatigue syndrome: a review and synthesis of qualitative studies. Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior . Vol. 3.

Pinxsterhuis, Irma; Strand, Elin B; Stormorken, Eva; Sveen, Unni (2015). From chaos and insecurity to understanding and coping: experienced benefits of a group-based education programme for people with chronic fatigue syndrome. British Journal of Guidance and Counselling . Vol. 43.

Pinxsterhuis, Irma; Hellum, Live Lange; Aannestad, Hilde Hassum; Sveen, Unni (2015). Development of a group-based self-management programme for individuals with chronic fatigue syndrome: a pilot study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy . Vol. 22.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig