English version

Implementering av et undervisningsemne på masternivå som kombinerer kvalitetsforbedring, kunnskapsbasert praksis og kunnskapstranslasjon – QUALIMP

Det er et økende krav om kunnskapsbasert praksis i helsetjenestene. Denne studien undersøker hvordan en ny undervisningsmodul på masternivå fungerer.

I mange land etableres det undervisningsopplegg for kvalitetsforbedring i helsetjenestene.

Masteremnet Kvalitetsforbedring og implementering av kunnskapsbasert praksis ved OsloMet bygger på et bredere sammensatt kunnskapsgrunnlag enn tilsvarende studietilbud ved andre læresteder.

Vi vil derfor undersøke hva studentene lærer, hvordan emnet oppleves og hvordan studentene erfarer at de mulig kan anvende kunnskapen i egen yrkespraksis. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...