English version
Linn Vathne Lervik

Linn Vathne Lervik

Kort om

Jobber for tiden som postdoktor ved OsloMet i Now What-prosjektet Rethinking return to work servies for long-term sick listed employees. Phd i psykologi fra Universitetet i Oslo. Utdannet psykolog (cand.psychol) fra Universitetet i Bergen. Spesialist i klinisk arbeidspsykologi. Utdannet kognitiv adferdsterapeut fra Norsk forening for kognitiv terapi.

Forskningsinteresser er arbeid og helse for voksne, psykisk helse, folkehelse, terapiforskning, effekt og prosessevaluering av intervensjoner, psykometrisk undersøkelse av spørreskjema, kvalitative forskningsmetoder, implementering og kunnskapstranslasjon.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lervik, Linn Vathne ; Hoffart, Asle; Knapstad, Marit; Smith, Otto Robert Frans (2021). Exploring the temporal associations between avoidance behavior and cognitions during the course of cognitive behavioral therapy for clients with symptoms of social anxiety disorder. 14 s. Psychotherapy Research.
https://doi.org/10.1080/10503307.2021.1930243

Lervik, Linn Vathne ; Knapstad, Marit; Hoffart, Asle; Smith, Otto Robert Frans (2021). Psychometric Properties of the Norwegian Version of the Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale (CTACS) and Its Associations With Outcomes Following Treatment in IAPT Norway. 12 s. Frontiers in Psychology.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.639225

Lervik, Linn ; Knapstad, Marit; Smith, Robert Frans Otto (2020). Process evaluation of Prompt Mental Health Care (PMHC): the Norwegian version of Improving Access to Psychological Therapies. 17 s. BMC Health Services Research. Vol. 20.
https://doi.org/10.1186/s12913-020-05311-5

Knapstad, Marit; Lervik, Linn Vathne ; Sæther, Solbjørg Makalani Myrtveit; Aarø, Leif Edvard; Smith, Otto Robert Frans (2019). Effectiveness of prompt mental health care, the Norwegian version of improving access to psychological therapies: A randomized controlled trial. 16 s. Psychotherapy and Psychosomatics. Vol. 89.
https://doi.org/10.1159/000504453

Knudsen, Ann Kristin; Lervik, Linn Vathne ; Harvey, Samuel B; Løvvik, Camilla Sigvaldsen; Omenås, Anne Nagelgaard; Mykletun, Arnstein (2012). Comparison of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalopathy with other disorders: an observational study. 7 s. JRSM short reports. Vol. 3.
https://doi.org/10.1258/shorts.2011.011167

Kalantary, Farhad; Lervik, Linn Vathne (2011). Retrospektiv : film- og videokunst i Norge, 1960-90. ISBN: 978-82-998385-0-4. 350 s. Atopia.

Knudsen, Ann Kristin; Omenås, Anne Nagelgaard; Harvey, Samuel B; Løvvik, Camilla Sigvaldsen; Lervik, Linn Vathne ; Mykletun, Arnstein (2011). Chronic fatigue syndrome in the media: a content analysis of newspaper articles. JRSM short reports. Vol. 2.
https://doi.org/10.1258/shorts.2011.011016

Reber, Rolf; Wurtz, Pascal; Knapstad, Marit; Lervik, Linn Vathne (2010). Polarity correspondence in comparative number magnitude judgments. 5 s. Psychonomic Bulletin & Review. Vol. 17.
https://doi.org/10.3758/PBR.17.2.219Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig