English version
Ragnhild By

Ragnhild By

Kort om

Utvikler og holder kurs i veiledning i regi av OsloM-akademiet: https://tilsatt.hioa.no/hioa-akademiet

Utvikler og holder kurs innen karriererelaterte temaer: https://student.hioa.no/en/karrierekurs

Karriereveiledning

Foredrag internt og eksternt med fokus på karriererelaterte temaer/innovasjon og entreprenørskap

Skape møteplasser mellom studenter og arbeidsliv

Ansettelse og oppfølging av stud.asser

Lede og delta i utviklingsarbeid

Utdannet filolog med hovedfag i tysk kulturhistorie; religionshistorie og kriminologi som sidefag. Har også studert veiledning og entreprenørskap