English version
Alejandro Miranda Nieto

Alejandro Miranda Nieto

Kort om

Alejandro Miranda-Nieto er faggruppeleder for Tjenesteorganisering og innovasjon i sosialt arbeid og barnevern ved Institutt for sosialt arbeid, barnevern og sosialpolitikk ved Oslomet - Storbyuniversitetet. Hans forskning fokuserer på forholdet mellom sosial praksis, hjem og ulike former for mobilitet, inkludert migrasjon og sosial endring. Han er også interessert i utviklingen av innovative forskningsmetoder, som mobile etnografiske teknikker og perspektiver. Han har skrevet vitenskapelige artikler om hjem, migrasjon, musikalsk praksis og etnografi. Hans monografi, Musical Mobilities, er utgitt i serien Routledge Advances in Ethnography, og han er medforfatter av boken Ethnographies of Home and Mobility i Routledges Home serie.

Vitenskapelige publikasjoner

Tkach, Olga; Jensen, Tina Gudrun; Nieto, Alejandro Miranda (2024). Making Neighbor Relations Through Materialities and Senses. Space and Culture.
https://doi.org/10.1177/12063312241249047

Nieto, Alejandro Miranda (2023). Shared Flats in Madrid: Accessing and Analysing Migrants’ Sense of Home. Bocagni, Paolo; Bonfanti, Sara (Red.). Migration and Domestic Space Ethnographies of Home in the Making. s. 85-100. Springer Nature.

Lenhard, Johannes; Coulomb, Laureline; Nieto, Alejandro Miranda (2022). Home making without a home: dwelling practices and routines among people experiencing homelessness. Housing Studies.
https://doi.org/10.1080/02673037.2022.2022862

Boccagni, Paolo; Nieto, Alejandro Miranda (2022). Home in question: Uncovering meanings, desires and dilemmas of non-home. European Journal of Cultural Studies.
https://doi.org/10.1177/13675494211037683

Nieto, Alejandro Miranda ; Massa, Aurora; Bonfanti, Sara (2020). Ethnographies of Home and Mobility: Shifting Roofs. ISBN: 9781003085300. 196 s. Routledge.

Nieto, Alejandro Miranda ; Boccagni, Paolo (2020). At Home in the Restaurant: Familiarity, Belonging and Material Culture in Ecuadorian Restaurants in Madrid. Sociology.
https://doi.org/10.1177/0038038520914829

Bonfanti, Sara; Massa, Aurora; Nieto, Alejandro Miranda (2019). Whiffs of home. Ethnographic comparison in a collaborative research study across European cities. Etnografia e ricerca qualitativa.
https://doi.org/10.3240/94694

Nieto, Alejandro Miranda (2017). Movement, Practice, and a Musical Tradition between Mexico and the United States. Transfers Interdisciplinary Journal of Mobility Studies.
https://doi.org/10.3167/TRANS.2017.070203

Nieto, Alejandro Miranda (2017). Musical Mobilities: Son Jarocho and the Circulation of Tradition Across Mexico and the United States. ISBN: 9781315231150. 162 s. Routledge.

Nieto, Alejandro Miranda (2016). Journeying with a musical practice : Existential mobility and transnational labour. Mobile Culture Studies. The Journal (MCSJ).
https://doi.org/10.25364/08.2:2016.1.3Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig