English version
Maja Nordtug

Maja Nordtug

Kort om

Maja Nordtug har en ph.d. i medievitenskap fra Syddansk Universitet. Med utgangspunkt i kvalitative metoder jobber Nordtug med forskning som handler om medier og helse. Hun har tidligere forsket på mediebruk i forbindelse med vaksinebeslutninger og digitale konsultasjoner mellom pasient og lege. For tiden jobber hun på et prosjekt om AV1, en robot som er særlig tiltenkt barn som ikke kan være på skolen i lengre perioder.

Vitenskapelige publikasjoner

Nordtug, Maja; Johannessen, Lars E. F. (2023). The social robot? Analyzing whether and how the telepresence robot AV1 affords socialization. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/13548565231201774

Johannessen, Lars E. F.; Nordtug, Maja; Haldar, Marit (2023). Multi-site domestication: taming technologies across multiple institutional settings. Information, Communication & Society.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2255644

Nordtug, Maja; Haldar, Marit (2023). Ethics Beyond the Checklist: Fruitful Dilemmas Before, During, and After Data Collection. Qualitative Inquiry.
https://doi.org/10.1177/10778004231176088

Nordtug, Maja (2022). How Perceptions of Responsibility and Affective Consequences Influence Parents’ Digital Media Engagement in Relation to Human Papillomavirus Vaccination. Qualitative Health Research. Vol. 32.
https://doi.org/10.1177/10497323211065023

Nordtug, Maja (2022). Using messy map interviews to describe and analyse elements pertinent to interviewees. Qualitative Research.
https://doi.org/10.1177/1468794120979931

Nordtug, Maja; Assing Hvidt, Elisabeth; Lüchau, Elle Christine; Grønning, Anette (2022). General Practitioners’ Experiences of Professional Uncertainties Emerging from the Introduction of Video Consultations in General Practice: Qualitative Study. JMIR Formative Research. Vol. 6.
https://doi.org/10.2196/36289

Nordtug, Maja (2022). Messy map-interviews: et kvalitativt interviewværktøj, når man bevæger sig i fremmed terræn. Grønning, Anette; Lundtofte, Thomas Enemark; Walther, Bo Kampmann (Red.). s. 39-52. Syddansk Universitetsforlag.

Nordtug, Maja; Møller, Jane Ege; Matthiesen, Signe Schlichting; Nisbeth Brøgger, Matilde (2021). Oralizations in e-mail consultations: A study of general practitioners’ use of non-verbal cues in written doctor‐patient communication. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies.
https://doi.org/10.1386/cjcs_00049_1

Nordtug, Maja; Nisbeth Brøgger, Matilde; Møller, Jane Ege (2021). “Therefore, I would like an allergy test”: Responsibly conducting a healthy body though the e-consultation platform. Mediekultur.
https://doi.org/10.7146/mediekultur.v37i71.122373

Nordtug, Maja (2021). Who knows best? Health risks and digital media engagement in Discourses relating to human papillomavirus vaccination. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13284

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig