English version
Ingvild Reymert

Ingvild Reymert

Kort om

Jeg er instituttleder ved Handelshøyskolen, OsloMet og har doktorgrad i statsvitenksap. Jeg har tidligere vært faggruppeleder ved Handelshøyskolen og fra 2014 til 2021 jobbet jeg som forsker 2 ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Jeg har også jobbet som forsker 2 ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISF) og i 2019 var jeg besøkende stipendiat ved Stanford University. Min doktorgrad er fra Universitet i Oslo (2021). Jeg er også medlem i Akademiet for yngre forskere.

Mine forskerinteresser er innen offentlig politikk og organisasjonsstudier hvor jeg har særlig kompetanse på forsknings- og høyere utdanningspolitikk. Målet mitt er å bedre forstå styring og ledelse av offentlig organisasjoner som universiteter og forskningsinstitusjoner. Jeg benytter meg av både kvalitative og kvantitative metoder i dataprogrammet R.  

I forskningen min har jeg blant annet studert professor ansettelser, bruken av bibliometriske indikatorer (såkalte tellekanter), tillit til fagfellevurderinger og forståelse av forskningskvalitet, forskeres utadrettede aktiviteter som formidlingsaktiviteter og samarbeid med næringslivet, sammenslåinger av høyere utdanningsinstitusjoner og forskningssamarbeid i forskningsgrupper.

Hos OsloMet underviser jeg i styring og ledelse av offentlig sektor (MSL4000) og organisasjonsstudier (MSLV4100).

For mer informasjon om meg besøk gjerne min LinkdIn profil: https://no.linkedin.com/in/ingvild-reymert-a8596225, ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Ingvild-Reymert profil eller Twitterkonto @i_reymert.

Vitenskapelige publikasjoner

Langfeldt, Liv; Reymert, Ingvild; Svartefoss, Silje Marie (2023). Distrust in grant peer review — reasons and remedies. Science and Public Policy .

Thune, Taran Mari; Reymert, Ingvild; Gulbrandsen, Magnus; Simensen, Erlend Osland (2023). Populating the science-policy co-production space: academic and policymaker perspectives on knowledge exchange. Studies in Higher Education . Vol. 48.

Reymert, Ingvild; Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm (2022). Barriers to attracting the best researchers: perceptions of academics in economics and physics in three European countries. Higher Education .

Reymert, Ingvild (2022). Handling Multiple Institutional Logics in Professorial Recruitment. Higher Education Policy .

Reymert, Ingvild S; Thune, Taran Mari (2022). Task complementarity in academic work: a study of the relationship between research, education and third mission tasks among university professors. Journal of Technology Transfer .
http://hdl.handle.net/10852/97518

Langfeldt, Liv; Reymert, Ingvild S; Aksnes, Dag W. (2020). The role of metrics in peer assessments. Research Evaluation . Vol. 30.
https://hdl.handle.net/11250/2722202

Reymert, Ingvild S; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm; Borlaug, Siri Brorstad (2020). Are evaluative cultures national or global? A cross-national study on evaluative cultures in academic recruitment processes in Europe. Higher Education .
https://hdl.handle.net/11250/2689995

Reymert, Ingvild S (2020). Bibliometrics in academic recruitment: A screening tool rather than a game changer. 26 s. Minerva .
https://hdl.handle.net/11250/2677397

Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild S (2019). Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst. Knudsen, Jon Paschen; Lauvdal, Torunn (Red.). Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. Kapittel 3. s. 75-98. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/11250/2624201

Kyvik, Svein; Reymert, Ingvild (2017). Research collaboration in groups and networks: differences across academic fields. Scientometrics . Vol. 113.
http://hdl.handle.net/11250/2456813

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig