English version
Fredrik Thue

Fredrik Thue

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Annen historie, Samtidshistorie (etter 1945)

Emner

Vitenskapshistorie, Universitetshistorie, Samfunnsvitenskapenes historie, Profesjonshistorie

Vitenskapelige publikasjoner

Thue, Fredrik W. (2018). University teachers: from civil servants and officials to research professionals. Myhre, Jan Eivind; Helsvig, Kim Gunnar (Red.). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Kapittel. s. 127-179. Scandinavian Academic Press.

Thue, Fredrik W. (2017). Lærerrollen lag på lag. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 101.

Thue, Fredrik W. (2017). Hva var norsk historievitenskap?. Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar; Lindbekk, Kari-Ellen (Red.). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel. s. 226-251. Pax Forlag.

Thue, Fredrik W.; Brandt, Thomas; Hansen, Else; Matthíasdóttir, Sigríður (2017). The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States. Dhondt, Pieter; Boran, Elizabethanne (Red.). Student Revolt, City, and Society in Europe From the Middle Ages to the Present. 8. s. 79-95. Routledge.

Thue, Fredrik (2016). Å bemektige seg fortiden: Jens Arup Seips metodologiske modernisme. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 95.

Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag. ISBN: 978-8-2450210-0-4. 250 s. Fagbokforlaget.
https://www.regjeringen.no/contentassets/17f6ce332...

Thue, Fredrik (2016). En modernist krysser sitt spor: Jens Arup Seips nittende århundre. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 95.

Thue, Fredrik (2015). A Modernized Historical Consciousness? Whig History, Modernism, and the Postwar Welfare State. Myhre, Jan Eivind (Red.). Boundaries of History. kap.. s. 321-365. Scandinavian Academic Press.

Thue, Fredrik (2014). Universitetslærerne. Slagstad, Rune; Messel, Jan (Red.). Profesjonshistorier. Universitetslærerne. s. 666-699. Pax Forlag.

Thue, Fredrik W (2012). Humaniora: Fra "lærdomskultur" til "forskersamfunn". Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 29.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig