English version
Øyunn Syrstad Høydal

Øyunn Syrstad Høydal

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Høydal, Øyunn Syrstad (2023). Political bias in evidence for policymaking and the knowledge work of civil servants: the case of the ongoing digitalization of the Norwegian school. 13 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2264862

Høydal, Øyunn Syrstad ; Haldar, Marit (2021). A tale of the digital future: Analyzing the digitalization of the Norwegian education system. Critical Policy Studies.
https://doi.org/10.1080/19460171.2021.1982397

Høydal, Øyunn Syrstad (2021). Evaluation, Framing and Power Øyunn Syrstad Høydal*. 16 s. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA). Vol. 25.
https://doi.org/10.58235/sjpa.v25i3-4.7093

Høydal, Øyunn Syrstad (2021). Evaluation, Framing and Power. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA).

Høydal, Øyunn Syrstad ; Tøge, Anne Grete (2021). Evaluating social policies: Do methodological approaches determine the policy impact?. 14 s. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.12682

Høydal, Øyunn Syrstad (2020). Worlds apart or coproduction? Investigating the relationship between knowledge users and producers. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. Vol. 26.
https://doi.org/10.1177/1356389020931880

Høydal, Øyunn Syrstad (2018). Evaluation: Method and societal phenomenon. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice.
https://doi.org/10.1177/1356389018804263Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig