English version
Per Arne Tufte

Per Arne Tufte

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tufte, Per Arne (2022). Økonomisk rådgivningskompetanse i Nav - en nøkkeltjeneste i spenn mellom skjønnsutøvelse og tillit. Solstad, Asgeir; Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Red.). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. s. 188-206. Universitetsforlaget.

Poppe, Christian ; Tufte, Per Arne (2022). Betydningen av økonomisk kunnskap. Solstad, Asgeir; Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Red.). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. Universitetsforlaget.

Solstad, Asgeir ; Tufte, Per Arne ; Poppe, Christian (2022). Penger til besvær - privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet. ISBN: 9788215063645. 309 s. Universitetsforlaget.

Tufte, Per Arne (2020). Kausalitet i et vitenskapsteoretisk perspektiv. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Red.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. s. 24-54. Gyldendal Akademisk.

Muri, Karianne; Tufte, Per Arne ; Coleman, Grahame J.; Moe, Randi Oppermann (2020). Exploring work-related characteristics as predictors of Norwegian sheep farmer's affective job satisfaction. Sociologia Ruralis. Vol. 60.
https://doi.org/10.1111/soru.12299

Jenssen, Dag ; Kjørstad, Monica ; Seim, Sissel ; Tufte, Per Arne (2020). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. ISBN: 9788205518377. 363 s. Gyldendal Akademisk.

Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; Schakenda, Vibeke; Tufte, Per Arne ; Møller, Hanne; Olsen, Nina Veflen; Skaret, Josefine (2017). Environmental profile, packaging intensity and food waste generation for three types of dinner meals. 8 s. Journal of Cleaner Production. Vol. 142.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.012

Tufte, Per Arne (2015). Some Remarks on Effect Studies of Physician Dissatisfaction. 5 s. Professions and Professionalism. Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/pp.1331

Tufte, Per Arne (2015). Profesjonalisering av økonomisk rådgivning i Nav?. 15 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/2975

Jessen, Jorunn Theresia ; Tufte, Per Arne (2014). Discretionary decision-making in a changing context of activation policies and welfare reforms. Journal of Social Policy. Vol. 43.
https://doi.org/10.1017/S0047279413000998

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig