English version
Monica Kjørstad

Monica Kjørstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Forskningsprosjekter

  • Challenges of Participation (CHAPAR)

    Målet er utvikle metoder som fremmer medvirkning for sårbare grupper i tett samarbeid med brukere og fagpersoner. De sårbare gruppene i prosjektet er personer med demens, rusproblemer, flyktninger, personer med psykisk utviklingshemming og barn i lavinntektsfamilier.

Vitenskapelige publikasjoner

Fernandes, Ariana Guilherme; Kjørstad, Monica (2022). Samhandling på ulike premisser? Brukermedvirkning i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Kap. 6. s. 140-160. Cappelen Damm Akademisk.

Kjørstad, Monica (2020). Kritisk realisme - å forklare og forstå det sosiale. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Red.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Kapittel 8. s. 219-247. Gyldendal Akademisk.

Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (2020). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. ISBN: 9788205518377. 363 s. Gyldendal Akademisk.

Kjørstad, Monica (2019). Sosialt arbeid møter sosialpolitikk. Utfordringer og dilemmaer. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 2. s. 56-77. Fagbokforlaget.

Kjørstad, Monica (2017). Understanding the dynamics between professional social and welfare work and social politics: a critical realist perspective. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Chapter 6. s. 77-89. Routledge.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Theory and practice as a dynamic relation. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 10. s. 145-152. Routledge.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Basic concepts in critical realism. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 2. s. 13-23. Routledge.

Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (2017). Toward an in-depth understanding of professional social and welfare work. Kjørstad, Monica; Solem, May-Britt (Red.). Critical realism for welfare professions. Kapittel 1. s. 3-13. Routledge.

Kjørstad, Monica (2016). Do your duty - demand your right: a theoretical discussion of the norm of reciprocity in social work. European Journal of Social Work . Vol. 20.

Kjørstad, Monica; Koht, Harald; Reinholde, Iveta; Tufte, Geir Conrad (2016). Legal norms, Profesional values, and practical ethics in local government: Elderly care in Latvia, Lithuania, and Norway. Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales . Vol. 21.
http://revistabarataria.es/web/index.php/rb/articl...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig