English version
Dag Jenssen

Dag Jenssen

Vitenskapelige publikasjoner

Jenssen, Dag (2020). Verdier og forskning. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Red.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. s. 299-327. Gyldendal Akademisk.

Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (2020). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. ISBN: 9788205518377. 363 s. Gyldendal Akademisk.

Jenssen, Dag (2019). Sosialpolitikk som del av sosialt arbeids territorium. En analyse av skandinaviske grunnbøker. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 3. s. 78-98. Fagbokforlaget.

Stensæth, Karette; Jenssen, Dag (2016). "Deltagelse" - en diskusjon av begrepet. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) . Vol. 9.

Jenssen, Dag (2004). History of ideas in Norway, vol 4, the challenges of science. Scandinavian Journal of History . Vol. 28.

Larsen, Svein; Jenssen, Dag (2004). The School Trip: Travelling with, not to or from. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism . Vol. 4.

Jenssen, Dag (2002). Bokanmeldelse. Paul Knutsen: Analytisk narrasjon. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 81.

Jenssen, Dag (2002). Noen trekk i den historiske biografiens landskap. Historisk Tidsskrift (Norge) . Vol. 81.

Jenssen, Dag (2002). Ernst Sars. Norsk historie som eksistensiell og europeisk erfaring. ISBN: 8276341810. 261 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Jenssen, Dag; Rudeng, Erik (1999). Normative trekk og hovedbegreper hos Slagstad. Kunnskapsregimer. Debatten om De nasjonale strateger. s. 73-83.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig