Norwegian version
Dag Jenssen

Dag Jenssen

Scientific publications

Skyberg, Henriette Lund; Jenssen, Dag (2023). What professionals say and do: the tension between egalitarianism and hierarchy in interprofessional teamwork. Journal of Interprofessional Care.
https://doi.org/10.1080/13561820.2023.2289512

Jenssen, Dag ; Kjørstad, Monica ; Seim, Sissel ; Tufte, Per Arne (2020). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. ISBN: 9788205518377. 363 p. Gyldendal Akademisk.

Jenssen, Dag (2020). Verdier og forskning. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Ed.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. p. 299-327. Gyldendal Akademisk.

Jenssen, Dag (2019). Sosialpolitikk som del av sosialt arbeids territorium. En analyse av skandinaviske grunnbøker. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Ed.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. p. 78-98. Fagbokforlaget.

Stensæth, Karette; Jenssen, Dag (2016). "Deltagelse" - en diskusjon av begrepet. Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH). Vol. 9.

Jenssen, Dag (2004). History of ideas in Norway, vol 4, the challenges of science. 3 p. Scandinavian Journal of History. Vol. 28.

Larsen, Svein; Jenssen, Dag (2004). The School Trip: Travelling with, not to or from. 15 p. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 4.

Jenssen, Dag (2002). Ernst Sars. Norsk historie som eksistensiell og europeisk erfaring. ISBN: 8276341810. 261 p. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Jenssen, Dag (2002). Noen trekk i den historiske biografiens landskap. 23 p. Historisk Tidsskrift (Norge). Vol. 81.

Jenssen, Dag (2002). Bokanmeldelse. Paul Knutsen: Analytisk narrasjon. Historisk Tidsskrift (Norge). Vol. 81.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete