English version
Sissel Seim

Sissel Seim

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Barnevern   Sosiale bevegelser   Brukermedvirkning   Barn og ungdom   Kollektiv handling   Økonomisk sosialhjelp, barnefattigdom   Barns deltakelse   Fattigdomsforskning   Sosio-materialitet   Socio-spaciality

Vitenskapelige publikasjoner

Tunestveit, Merete; Njøs, Berit Marie; Seim, Sissel (2022). Collective participation of children and young people in child welfare services–opportunities and challenges. 13 s. European Journal of Social Work .
https://hdl.handle.net/11250/3015048

Follevåg, Brit Marie; Seim, Sissel (2021). Bridge over Troubled Water: Patients’ Opportunities for Collective Participation in Substance Use Institutions through Research Circles. International Journal of Environmental Research and Public Health . Vol. 18.

Seim, Sissel (2020). Praktisk kunnskap. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Red.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. kapittel 10. s. 272-298. Gyldendal Akademisk.

Aaslund, Håvard; Seim, Sissel (2020). ‘The Long and Winding Road’ — Collective action among people experiencing homelessness. International Journal of Action Research . Vol. 16.
https://hdl.handle.net/11250/2681687

Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (2020). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. ISBN: 9788205518377. 363 s. Gyldendal Akademisk.

Seim, Sissel (2018). Barn og unge. By sted og sosiomaterialitet. ISBN: 9788202569471. 221 s. Cappelen Damm Akademisk.

Seim, Sissel (2018). Hvilken betydning har rom og sted for barn og unges deltakelse i barnevernets praksis?. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kapittel 11. s. 199-221. Cappelen Damm Akademisk.

Sæter, Oddrun Kristine; Seim, Sissel (2018). Diskusjonen om det romlige. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. Kapittel 2. s. 19-37. Cappelen Damm Akademisk.

Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (2018). Innledning. Barn og unge i utveksling med rom, sted og sosiomaterialitet. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. kapittel 1. s. 13-17. Cappelen Damm Akademisk.

Seim, Sissel (2018). Om forfatteren Titler i salg Titler i salg Barn og unge av Sissel Seim og Oddrun Sæter (Open Access) Open Access Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet. ISBN: 9788202569471. 221 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig