English version
Anita Sundnes

Anita Sundnes

Vitenskapelige publikasjoner

Andenæs, Agnes; Sundnes, Anita (2019). Døgnet rundt: Utforskning av foreldres omsorg for barn. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Red.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. s. 226-250. Universitetsforlaget.

Sundnes, Anita (2018). Developing a Context-Sensitive Understanding of Infant Toilet Training: Cleanliness Regimes Adjusted for Everyday Life Considerations. International Journal of Early Childhood. Vol. 50.
https://doi.org/10.1007/s13158-018-0227-7

Sundnes, Anita ; Andenæs, Agnes (2016). Parental regulation of infant sleep: Round-the-clock efforts for social synchronization. Infant Mental Health Journal. Vol. 37.
https://doi.org/10.1002/imhj.21568

Sundnes, Anita ; Andenæs, Agnes (2014). Hva med foreldrene? Barnehage, sosial mobilitet og utvikling. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.

Sundnes, Anita E. ; Andenæs, Agnes (2006). Barnehage som hjelpetiltak for barn under tre år - hvorfor brukes det så sjelden?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 83.

Sundnes, Anita (2004). Sparrer kontra fighter. Mannlighetsidealer i ungdoms fornærmelsespraksis. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 4.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig