English version
Inger Ulleberg

Inger Ulleberg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Kommunikasjon   Yrkesfaglig veiledning   Elevsamtaler   Pedagogikk - Utdanning

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Rinholm, Hanne ; Solem, Ida Heiberg ; Ulleberg, Inger (2023). Dialogues in education: Exploring cases from music and mathematics education. 24 s. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal. Vol. 11.
https://doi.org/10.5195/dpj.2023.458

Ulleberg, Inger (2023). Kommunikasjon mellom lærer og elev. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. s. 35-54. Fagbokforlaget.

Ulleberg, Inger ; Mjelve, Liv Heidi (2023). Læreren som deltaker i veiledningssamtaler. Olsen, Mirjam Harkestad; Arneberg, Per (Red.). Samtaler i skolen. s. 155-182. Cappelen Damm Akademisk.

Ulleberg, Inger ; Jensen, Per (2021). Undertekst i veiledning. Karlsson, Bengt Eirik; Oterholt, Frank (Red.). Fenomener i faglig veiledning. s. 97-110. Universitetsforlaget.

Jevne, Kari Sjøhelle ; Ulleberg, Inger ; Øien, Ingvil (2021). Why and how? Case-based teaching in interprofessional and interdisciplinary education. 17 s. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/UP.V15.2785

Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (2020). Klasseledelse og fag. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Gyldendal Akademisk.

Solem, Ida Heiberg ; Ulleberg, Inger (2020). Hva spør lærere om?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (2020). Klasseledelse sett i lys av fagfornyelsens overordnede del og tverrfaglige temaer. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Gyldendal Akademisk.

Ulleberg, Inger (2019). Læringsaktiviteter i praksisstudiene. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 218-240. Universitetsforlaget.

Ulleberg, Inger ; Solem, Ida Heiberg (2018). Which questions to ask in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model. Acta Didactica Norge.
https://doi.org/10.5617/adno.5607

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig