English version
Inger Ulleberg

Inger Ulleberg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Kommunikasjon   Yrkesfaglig veiledning   Elevsamtaler   Pedagogikk - Utdanning

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Ulleberg, Inger; Jensen, Per (2021). Undertekst i veiledning. Karlsson, Bengt Eirik; Oterholt, Frank (Red.). Fenomener i faglig veiledning. Kapittel 7. s. 97-110. Universitetsforlaget.

Jevne, Kari Sjøhelle; Ulleberg, Inger; Øien, Ingvil (2021). Why and how? Case-based teaching in interprofessional and interdisciplinary education. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (2020). Klasseledelse og fag. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 3. Gyldendal Akademisk.

Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2020). Hva spør lærere om?. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 9. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (2020). Klasseledelse sett i lys av fagfornyelsens overordnede del og tverrfaglige temaer. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 1. Gyldendal Akademisk.

Ulleberg, Inger (2019). Læringsaktiviteter i praksisstudiene. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 13. s. 218-240. Universitetsforlaget.

Mjelve, Liv Heidi; Ulleberg, Inger; Vonheim, Kristin (2018). “What do I Share?” Personal and Private Experiences in Educational Psychological Counselling. Scandinavian Journal of Educational Research .
http://hdl.handle.net/10852/70792

Ulleberg, Inger; Jensen, Per (2018). Grunnleggende kommunikasjonsteori. Fjelldal, Carina; Örtenblad, Anders (Red.). Faglig kommunikasjon i praksis. Kapittel 2. s. 23-43. Universitetsforlaget.

Eriksen, Elisabeta; Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2018). På jakt i elevers algebraiske tenkning. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. Kapittel. s. 187-212. Universitetsforlaget.

Ulleberg, Inger; Solem, Ida Heiberg (2018). Which questions to ask in classroom talk in mathematics? Presentation and discussion of a questioning model. Acta Didactica Norge .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig