English version
Hanne Rinholm

Hanne Rinholm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag   Musikkpedagogikk   Musikkvitenskap

Emner

Estetisk erfaring   Musikalsk erfaring   Musikalsk klasseledelse   Musikkpedagogisk ontologisk vending   Dialogisk praksis

Land

Tyskland   Danmark   Sverige   Uganda   USA

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Rinholm, Hanne; Solem, Ida Heiberg; Ulleberg, Inger (2023). Dialogues in education: Exploring cases from music and mathematics education. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal . Vol. 11.
https://dpj.pitt.edu/ojs/dpj1/article/view/458

Fredriksen, Bendik; Onsrud, Silje Valde; Rinholm, Hanne; Lewis, Judy (2023). Who takes part in participation? Challenges to empowering student voice in music teacher education. Music Education Research .
https://hdl.handle.net/11250/3069747

Rinholm, Hanne (2022). Musikalske mirakler: Transcendens i estetiske og religiøse erfaringer. Holm, Henrik; Varkøy, Øivind (Red.). Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk. Kap. 4. s. 51-71. Cappelen Damm Akademisk.

Onsrud, Silje Valde; Fredriksen, Bendik; Rinholm, Hanne; Lindgren, Monica (2022). The multiplicity of preservice music teachers’ positioning in a participatory action research project. Research Studies in Music Education .
https://hdl.handle.net/11250/3023164

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2021). Et forsvar for kunstverket – re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning. Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (Red.). Verden inn i musikkutdanningene: Utfordringer, ansvar og muligheter. kap.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk-estetisk erfaring som tilsynekomsthendelse. Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (Red.). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.. 3. s. 41-60. Cappelen Damm Akademisk.

Varkøy, Øivind; Rinholm, Hanne (2020). Focusing on Slowness and Resistance: A Contribution to Sustainable Development in Music Education. Philosophy of Music Education Review . Vol. 28.

Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind (2020). Music Education for the Common Good? Between Hubris and Resignation—A Call for Temperance. Yob, Iris M.; Jorgensen, Estelle R. (Red.). Humane Music Education for the Common Good. Chapter 3. s. 40-53. Indiana University Press.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. 10. s. 155-172. Gyldendal Akademisk.

Rinholm, Hanne (2019). Profesjonsrelevans i spenningen mellom praktisk og teoretisk kunnskap i lærerutdanningens musikkfag. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Kapittel 6. s. 96-113. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig