English version
Hanne Rinholm

Hanne Rinholm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag   Musikkpedagogikk   Musikkvitenskap

Emner

Estetisk erfaring   Musikalsk erfaring   Musikalsk klasseledelse   Musikkpedagogisk ontologisk vending   Dialogisk praksis

Land

Tyskland   Danmark   Sverige   Uganda   USA

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Rinholm, Hanne ; Solem, Ida Heiberg ; Ulleberg, Inger (2023). Dialogues in education: Exploring cases from music and mathematics education. 24 s. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal. Vol. 11.
https://doi.org/10.5195/dpj.2023.458

Rinholm, Hanne (2023). Håp, musikk og eksistens. Varkøy, Øivind; Lindekleiv, Heidi Marie; Kristiansen, Ståle Johannes Clemens (Red.). SEGL: Katolsk årsskrift for religion og samfunn. s. 211-219. St. Olav forlag.

Rinholm, Hanne ; Gillespie, Astrid (2023). Mangfoldsorientering i skolen. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. s. 75-98. Fagbokforlaget.

Fredriksen, Bendik ; Onsrud, Silje Valde; Rinholm, Hanne ; Lewis, Judy (2023). Who takes part in participation? Challenges to empowering student voice in music teacher education. Music Education Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/14613808.2023.2210159

Rinholm, Hanne ; Fredriksen, Bendik ; Onsrud, Silje Valde (2023). Critical Reflection in Music Teacher Education: Contradictions and Dilemmas in Theory, Policy, and Practice. Action, Criticism, and Theory for Music Education (ACT). Vol. 22.
https://doi.org/10.22176/act22.3.41

Onsrud, Silje Valde; Fredriksen, Bendik ; Rinholm, Hanne ; Lindgren, Monica (2022). The multiplicity of preservice music teachers’ positioning in a participatory action research project. Research Studies in Music Education.
https://doi.org/10.1177/1321103X221089838

Rinholm, Hanne (2022). Musikalske mirakler: Transcendens i estetiske og religiøse erfaringer. Holm, Henrik; Varkøy, Øivind (Red.). Music and Religion: Texts on Music in Religion and Religion in Music. s. 51-71. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.177

Rinholm, Hanne ; Varkøy, Øivind (2021). Et forsvar for kunstverket – re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning. Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (Red.). Verden inn i musikkutdanningene: Utfordringer, ansvar og muligheter. Norges musikkhøgskole.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. s. 155-172. Gyldendal Akademisk.

Rinholm, Hanne (2020). Musikalsk-estetisk erfaring som tilsynekomsthendelse. Varkøy, Øivind; Holm, Henrik (Red.). Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. . s. 41-60. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.115.ch3

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig