English version
Bjørn Smestad

Bjørn Smestad

Kort om

De siste årene har jeg undervist i emnet vitenskapsteori og metode i Master i skolerettet utdanningsvitenskap og i femårig lærerutdanning. Jeg har også undervist masterkurs i matematikkdidaktikk og begynneropplæring og veiledet en del masteroppgaver.
Innen forsknings- og utviklingsarbeid har jeg jobbet mye med matematikkhistorie og bruk av dette i undervisning. I 2016-19 var jeg med på en evaluering av grunnskolens avgangsprøve i matematikk sammen med FAFO og Aina Fossum. I 2019-2022 deltar jeg i et NFR-prosjekt om læreres transdisiplinære kompetanse, ledet av Monica Johannesen. Andre interesser er matematikkundervisningens historie (for tiden spesielt New Math og eksamensoppgaver gjennom historien). Jeg er medforfatter på Tall og tanke 2 og en tilknyttet aktivitetsbok.
Jeg sitter i redaksjonen til Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning og er dosent 2 ved Høgskulen i Volda.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Annen historie   Fagdidaktikk

Emner

Lærebokforskning   Lærerutdanning   Matematikkdidaktikk   Fordommer   Homofili   Matematikkhistorie   LHBTQ   Grunnskolelærerutdanning   Matematikkundervisning   Kvalitet i lærerutdanning

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Smestad, Bjørn ; Fossum, Aina (2024). Diversity in Norwegian mathematics examinations, 1962–2020. 14 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2024.2322950

Bårdseth, Gro Anita; Fondevik, Birgitte ; Høydal, Steinar; Lied, Silje Ims; Smestad, Bjørn ; Tonheim, Odd Helge Mjellem (2024). Frå einsam sak til praksisfellesskap. Kollegasamarbeid knytt til førstelektorprogrammet. Halvorsen, Lars Julius; Båtevik, Finn Ove; Folkestad, Bjarte; Løvoll, Helga Synnevåg; Stokken, Roar (Red.). Samarbeid : fjordantologien 2024. s. 148-164. Universitetsforlaget. https://doi.org/ https://doi.org/10.18261/97882150

Opsal, Hilde ; Smestad, Bjørn (2023). Euclid must go! Norwegian compulsory school exams 1962-1979. Drijvers, Paul; Csapodi, Csaba; Palmer, Hanna; Gosztonyi, Katalin; Kónya, Eszter (Red.). Proceedings of the thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13). s. 1969-1976. European Society for Research in Mathematics Education.

Bolstad, Oda Heidi; Smestad, Bjørn (2023). Diversity dimensions in Norwegian mathematics textbooks. Drijvers, Paul; Csapodi, Csaba; Palmer, Hanna; Gosztonyi, Katalin; Kónya, Eszter (Red.). Proceedings of the thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13). s. 1724-1731. European Society for Research in Mathematics Education.

Smestad, Bjørn ; Hatlevik, Ove Edvard ; Johannesen, Monica ; Øgrim, Leikny (2023). Examining dimensions of teachers’ digital competence: A systematic review pre- and during COVID-19. Heliyon. Vol. 9.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16677

Smestad, Bjørn (2023). Writing a book for teachers: an introduction to history of mathematics and its connection to education. Barbin, Evelyne; Capone, Roberto; Fried, Michael N.; Menghini, Marta; Pinto, Helder; Tortoriello, F. Saverio (Red.). History and Epistemology in Mathematics Education - Proceedings of the 9th European Summer University. s. 216-227. University of Salerno - Department of Mathematics, Fisciano (SA).

Smestad, Bjørn ; Opsal, Hilde (2022). Trajectories of New Math in the Nordic Countries. Tröhler, Daniel; Hörmann, Bernadette; Tveit, Sverre; Bostad, Inga (Red.). The Nordic Education Model in Context. Historical Developments and Current Renegotiations. s. 158-175. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003218

Fossum, Aina; Rogstad, Jon ; Smestad, Bjørn (2022). Eksamen på like vilkår?. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. Vol. 33.

Opsal, Hilde ; Smestad, Bjørn (2022). Concepts introduced in Norwegian textbooks before, during and after the New Math period. Hodgen, Jeremy; Geraniou, Eirini; Bolondi, Giorgio; Feretti, Federica; Ferretti, Federica (Red.). Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12). s. 1-9. European Society for Research in Mathematics Education.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03748582/docu

Fossum, Aina; Smestad, Bjørn (2022). Changes in grades on the Norwegian lower secondary school mathematics exam. Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hähkiöniemi, Markus; Jessen, Britta Eyrich; Nilsen, Hans Kristian (Red.). Bringing Nordic mathematics education into the future. Proceedings of Norma 20, The ninth Nordic Conference on Mathematics Education . s. 49-56. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF.
http://matematikdidaktik.org/wp-content/uploads/16

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig