English version
Bjørn Smestad

Bjørn Smestad

Kort om

De siste årene har jeg undervist i emnet vitenskapsteori og metode i Master i skolerettet utdanningsvitenskap og i femårig lærerutdanning. Jeg har også undervist masterkurs i matematikkdidaktikk og begynneropplæring og veiledet en del masteroppgaver.
Innen forsknings- og utviklingsarbeid har jeg jobbet mye med matematikkhistorie og bruk av dette i undervisning. I 2016-19 var jeg med på en evaluering av grunnskolens avgangsprøve i matematikk sammen med FAFO og Aina Fossum. I 2019-2022 deltar jeg i et NFR-prosjekt om læreres transdisiplinære kompetanse, ledet av Monica Johannesen. Andre interesser er matematikkundervisningens historie (for tiden spesielt New Math og eksamensoppgaver gjennom historien). Jeg er medforfatter på Tall og tanke 2 og en tilknyttet aktivitetsbok.
Jeg sitter i redaksjonen til Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning og er dosent 2 ved Høgskulen i Volda.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Annen historie   Fagdidaktikk

Emner

Lærebokforskning   Lærerutdanning   Matematikkdidaktikk   Fordommer   Homofili   Matematikkhistorie   LHBTQ   Grunnskolelærerutdanning   Matematikkundervisning   Kvalitet i lærerutdanning

Forskningsprosjekter

  • TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre

    I forskningsprosjektet TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Vitenskapelige publikasjoner

Smestad, Bjørn; Hatlevik, Ove Edvard; Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny (2023). Examining dimensions of teachers’ digital competence: A systematic review pre- and during COVID-19. Heliyon .

Fossum, Aina; Smestad, Bjørn (2022). Changes in grades on the Norwegian lower secondary school mathematics exam. Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hähkiöniemi, Markus; Jessen, Britta Eyrich; Nilsen, Hans Kristian; Naalsund, Margrethe; Pálsdóttir, Guðbjörg; Portaankorva-Koivisto, Päivi; Radišić, Jelena; Sigurjónsson, Jóhann Örn; Viirman, Olov Lui; Wernberg, Anna (Red.). Bringing Nordic mathematics education into the future. Proceedings of Norma 20, The ninth Nordic Conference on Mathematics Education. kap. s. 49-56. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF.
http://matematikdidaktik.org/wp-content/uploads/16...

Opsal, Hilde; Smestad, Bjørn (2022). Concepts introduced in Norwegian textbooks before, during and after the New Math period. Hodgen, Jeremy; Geraniou, Eirini; Bolondi, Giorgio; Feretti, Federica; Ferretti, Federica (Red.). Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12). Chapter. s. 1-9. European Society for Research in Mathematics Education.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03748582/docu...

Smestad, Bjørn; Opsal, Hilde (2022). Trajectories of New Math in the Nordic Countries. Tröhler, Daniel; Hörmann, Bernadette; Tveit, Sverre; Bostad, Inga (Red.). The Nordic Education Model in Context. Historical Developments and Current Renegotiations. Chapter. s. 158-175. Routledge.

Fossum, Aina; Rogstad, Jon; Smestad, Bjørn (2022). Eksamen på like vilkår?. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning . Vol. 33.

Smestad, Bjørn (2021). Researching representation of diversity in mathematics pedagogical texts: Methodological considerations. Kollosche, David (Red.). Exploring new ways to connect: Proceedings of the Eleventh International Mathematics Education and Society Conference. Kap. s. 937-946.

Bjerke, Annette Hessen; Smestad, Bjørn; Eriksen, Elisabeta Iuliana; Rognes, Andre (2021). Relationship between Birth Month and Mathematics Performance in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research .

Smestad, Bjørn; Gillespie, Astrid (2020). Dimensions of teachers’ transdisciplinary competence based on a systematic review of three transdisciplinary areas. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/artic...

Smestad, Bjørn; Fossum, Aina (2019). Exams in calculations/mathematics in Norway 1946–2017 – content and form. Jankvist, Uffe Thomas; Van den Heuvel-Panhuizen, Marja; Veldhuis, Michiel (Red.). Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. TWG12. European Society for Research in Mathematics Education.

Barbin, Evelyne; Jankvist, Uffe Thomas; Kjeldsen, Tinne Hoff; Smestad, Bjørn; Tzanakis, Constantinos (2019). Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in mathematics Education (ESU-8). ISBN: 978-82-8364-211-7. 901 s.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig