English version
Geir Martinussen

Geir Martinussen

Vitenskapelige publikasjoner

Gray, James ; Martinussen, Geir (2019). Studenters tidsbruk – grunnskolelærerutdanning 1. til 7. trinn. UNIPED. Vol. 42.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-02-04

Smestad, Bjørn ; Eriksen, Elisabeta Iuliana ; Martinussen, Geir ; Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. Rønning, Frode; Diesen, Rolf; Hoveid, Halvor; Pareliussen, Ingar (Red.). FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. s. 421-433. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/1246

Martinussen, Geir ; Smestad, Bjørn (2011). Allmennlærerstudentenes arbeidsinnsats - bedre enn sitt rykte?. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Red.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. s. 331-340. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/676

Martinussen, Geir ; Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Vurdering som en del av undervisning og læring i matematikk. Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti (Red.). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. s. 341-352. Tapir Akademisk Forlag.
http://hdl.handle.net/10642/677

Martinussen, Geir ; Tellefsen, Helga Kufaas (2010). Vurdering for læring - kjennetegn på måloppnåelse. Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Tromsdal, Roar (Red.). FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. s. 171-181. Tapir Akademisk Forlag.

Martinussen, Geir ; Smestad, Bjørn (2010). Multiplikation och division av bråk. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig