English version
Jon Rogstad

Jon Rogstad

Kort om

Jon Rogstad er forsker I på ungdomsseksjonen på NOVA. Rogstad er dr. polit i sosiologi (2000) fra Universitetet i Oslo. For tiden arbeider han i hovedsak med studier innen forskning åp ungdom og utdanning. Han har i særlig grad satt søkelys på utenforskap, livsmestring, gjennomføring og frafall av videregående opplæring. I tillehh har Rogstad bred erfaring med studier studier innen migrasjons- og integreringsforskningen med særlig fokus på diskriminering, politisk deltakelse og sivilsamfunnets betydning. 

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Aurora; Rogstad, Jon (2024). «Skolevegring tilhører ikke skolen alene». Betydningen av skole-hjem samarbeidet i tilretteleggingen for et inkluderende skolemiljø. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 8.
https://doi.org/10.18261/nost.8.2-3.4

Rogstad, Jon (2023). Loyalty and Integration Among Young Adults with Minority Backgrounds in Norway. Lerpold, Lin; Wennberg, Karl; Sjöberg, Örjan (Red.). Migration and Integration in a Post-Pandemic World: Socioeconomic Opportunities and Challenges. s. 343-364. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/doi.org/10.1007/978-3-031-19153-4_

Fossum, Aina; Rogstad, Jon ; Smestad, Bjørn (2022). Eksamen på like vilkår?. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. Vol. 33.

Rogstad, Jon (2021). Innvandrere og ulikhet. Grønmo, Sigmund; Nilsen, Ann; Christensen, Karen (Red.). Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. s. 321-344. Fagbokforlaget.

Rogstad, Jon ; Bjørnset, Mathilde ; Drange, Nina Eirin; Gjefsen, Hege Marie; Kindt, Marianne Takvam (2021). Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, erfaringer og konsekvenser. ISBN: 9788202716196. Cappelen Damm Akademisk.

Bjørnset, Mathilde ; Sterri, Erika Braanen; Rogstad, Jon (2021). Gjennom Nåløyene. Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04

Birkelund, Gunn Elisabeth; Johannessen, Lars E. F. ; Rasmussen, Erik Børve ; Rogstad, Jon (2020). Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflections on their hiring behavior. European Societies. Vol. 22.
https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1775273

Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth ; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon (2019). Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology. Vol. 70.
https://doi.org/10.1111/1468-4446.12344

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian ; Hegna, Kristinn (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. 6 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/njcie.3593

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian (2019). Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 103.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-04-02

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig