English version
Maren Svendsen Folkvord

Maren Svendsen Folkvord

Kort om

Maren Svendsen Folkvord er forsker 3 på barndom, familie og barnevern-seksjonen ved NOVA. Hun har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2021). Masteroppgaven handler om forskjeller på digital og kroppslig interaksjon mellom mennesker, samt skapelsen og følelsen av fellesskap og nærhet. Folkvords forskningsinteresser er blant annet barn og unge, digital kommunikasjon, digitale verktøy i utdanning, kropp og følelser, kjønn, utenforskap, inkludering, vennskap og fellesskap.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Skiple, Alida ; Folkvord, Maren Svendsen ; Hydle, Ida Marie (2024). Koronapandemiens betydning for barn og unge som mottok tiltak fra barnevernet. Erfaringer fra ungdom og barnevernansatte. ISBN: 978-82-7894-861-3. 63 s. NOVA/OsloMet. Vol. 2024.
https://hdl.handle.net/11250/3131191

Ugreninov, Elisabeth ; Bjørnshagen, Vegar ; Vedeler, Janikke Solstad ; Folkvord, Maren Svendsen ; Finjarn, Christine (2023). Arbeid, helse og tilrettelegging under og etter koronapandemien. En studie av yrkesaktive og studenter med funksjonsnedsettelser og langvarige helseproblemer. ISBN: 978-82-7894-841-5. 103 s. NOVA/OsloMet . Vol. 2023.
https://hdl.handle.net/11250/3105340Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig