English version
Maren Svendsen Folkvord

Maren Svendsen Folkvord

Kort om

Maren Svendsen Folkvord er vitenskapelig assistent på barndom, familie og barnevern-seksjonen ved NOVA. Hun har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2021). Masteroppgaven handler om forskjeller på digital og kroppslig interaksjon mellom mennesker, samt skapelsen og følelsen av fellesskap og nærhet. Folkvords forskningsinteresser inkluderer barn og ungdom, digital kommunikasjon, sosiale medier, skole og utdanning, kropp og følelser, fellesskap, tilhørighet, inkludering og integrering. Hun arbeider for tiden med det internasjonale EUHorizon-prosjektet KIDS4ALLL (key inclusive development strategies for lifelong learning), som handler om barn og unges migrasjonsutfordringer, samt inkludering og integrering i utdanningen. I tillegg jobber hun med forskningsprosjektet Langtidskonsekvenser av koronapandemien, der fokuset ligger på hvordan vi som samfunn kan ivareta sårbare grupper under og i etterkant av kriser.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Bell, Justyna; Huang, Lihong; Folkvord, Maren Svendsen (2022). KIDS4ALLL. Ungdata Konferanse. OsloMet .

Folkvord, Maren Svendsen (2021). Fra interaksjon til mediering – Hva betyr kroppslig nærhet for oss mennesker og hvordan påvirker sosiale medier våre kollektive liv?. 114 s. Universitetet i Oslo. https://www.duo.uio.no/handle/10852/87533Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig