English version
Janikke Solstad Vedeler

Janikke Solstad Vedeler

Kort om

Forskningsområdene til Janikke Solstad Vedeler er funksjonshemming, inkluderende arbeidsliv og eldreomsorg. Hun har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Funksjonshemming   Eldreomsorg   Inkluderende arbeidsliv   Arbeidsledighet   Sosial innovasjon

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vedeler, Janikke Solstad (2023). Pårørendefortellinger om kvalitet på sykehjem. Rokstad, Anne Marie Mork; Anvik, Cecilie Høj; Ødegård, Atle (Red.). Sykehjemmet: hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass. Fagbokforlaget.

Vedeler, Janikke Solstad (2023). Pårørendefortellinger om kvalitet på sykehjem. Rokstad, Anne Marie Mork; Anvik, Cecilie Høj; Ødegård, Atle (Red.). Sykehjemmet: hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass. 4. s. 53-68. Fagbokforlaget.

Vedeler, Janikke Solstad (2023). How is disability addressed in a job interview?. Disability & Society .

Framstad, Nora Birgitte; Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Funksjonshemming som fortrinn? Jobbintervjuer til en traineestilling. Tidsskrift for velferdsforskning .

Wegener, Charlotte; Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Social innovation på plejehjem: Læring til en fremtid vi ikke kender. Kognition & Pædagogik . Vol. 32.

Østerud, Kaja Larsen; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Disability and Regulatory Approaches to Employer Engagement: Cross-National Challenges in Bridging the Gap between Motivation and Hiring Practice. Social Policy and Society .

Hyggen, Christer; Vedeler, Janikke Solstad (2021). Employer Engagement and Active Labour Market Policies. Evidence from a Norwegian Multi-Method Study. Social Policy and Society .

Assmann, Marie-Luise; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad; Bøhler, Kjetil Klette (2020). Public employment services: Building social resilience in youth?. Social Policy & Administration .
https://doi.org/10.1111/spol.12649

Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild; Ødegård, Atle (2020). Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning . Vol. 32.
https://hdl.handle.net/11250/2711971

Olsen, Terje; Vedeler, Janikke Solstad; Eriksen, John (2019). Hate speech as an expression of disablism: An examination of reported hate speech experiences and consequences. Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts. 14. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig