English version
Asgeir Falch-Eriksen

Asgeir Falch-Eriksen

Kort om

Asgeir Falch-Eriksens er statsviter og har forskningsinteresser innen politisk teori, tillitsforskning, offentlig politikk og administrasjon, kunnskapsstyring, familiepolitikk og barnevern.

Dette har særlig kulminert i en interesse for empirisk forskning knyttet konstitusjonelt demokrati og tillit mellom borgere i samfunnet og borgeres tillit til staten.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Politisk teori   Barnevern   Demokratiteori   Offentlig administrasjon og politikk   Kunnskapspolitikk   Profesjonsstudier

Forskningsprosjekter

  • Cosmopolitan turn and democratic sentiments (CONSENT)

    CONSENT har til hensikt å empirisk undersøke til hvilken grad FNs konvensjon om barns rettigheter blir oppfattet som relevant i det offentlige ordskifte, i lovgivning og sentrale policy-dokumenter, og blant tjenestearbeidere i barnevernet.

Vitenskapelige publikasjoner

Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. ISBN: 9781003347279. 274 s. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279

Toros, Karmen; Falch-Eriksen, Asgeir; Lehtme, Rafaela (2023). Challenges to social work professionalism during the COVID-19 pandemic: a qualitative analysis of child protective workers’ perspectives. Journal of Social Work Practice .

Kallas, Kristina; Toros, Karmen; Falch-Eriksen, Asgeir (2022). BUILDING A COLLABORATIVE RELATIONSHIP WITH AN INVOLUNTARY PARENT IN CHILD PROTECTIVE SERVICES. Social Work/Maatskaplike Werk . Vol. 58.

Falch-Eriksen, Asgeir; Toros, Karmen (2022). Professional Practice in Rights-Based Foster Care, and the Child's Right to Participate. Children's Rights to Participate in Out-of-Home Care. 3. Routledge.

Toros, Karmen; Falch-Eriksen, Asgeir (2022). The voices of parents in child protective services: A qualitative analysis of families’ struggles with COVID-19. Developmental Child Welfare (DCW) . Vol. 4.

Falch-Eriksen, Asgeir; Toros, Karmen (2022). Children's Right to Express Themselves in Child Protection Casework. Professional Practice in Child Protection and the Child's Right to Participate. 1. Routledge.

Falch-Eriksen, Asgeir (2022). Professional Child Protection and the Child's Freedom of Expression. Professional Practice in Child Protection and the Child's Right to Participate. 3. Routledge.

Falch-Eriksen, Asgeir; Toros, Karmen (2022). Professional Practice in Child Protection and the Child's Right to Participate. ISBN: 9780367713959. Routledge.

Toros, Karmen; Falch-Eriksen, Asgeir; Wu, Jing (2021). Listening to Children’s Voices in Child Protection Practices: Child Protection Workers’ Perspectives on Child Participation. The Palgrave Handbook of Global Social Problems 2021. 21. s. 1-20. Palgrave Macmillan.

Toros, Karmen; Falch-Eriksen, Asgeir (2021). Structured peer group supervision: Systematic case reflection for constructing new perspectives and solutions. 6 s. International Social Work .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig