English version
Marianne Takle

Marianne Takle

Kort om

Marianne Takle er forsker 1 i seksjon for helse og velferd og deltar i gruppen for migrasjon og transnasjonalitet. Hun er statsviter med doktoravhandling om tysk innvandringspolitikk og postdoktorarbeid om innvandrerorganisasjoner i Oslo. Hennes forskningsinteresser omfatter europeisk integrasjon, EU’s migrasjonspolitikk, nasjonal migrasjonspolitikk i utvalgte europeiske land, nasjonal identitet, nasjonalisme og kulturstudier. Etter at Takle ble ansatt ved NOVA har hun forsket på sammenhengen mellom velferd og migrasjon på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Takle har vært gjesteforsker ved POLIS, University of Cambridge (høsten 2010) og ved Europa-Kollege, Universität Hamburg (høsten 2014).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Migrasjon   Innvandring   Integrering   Transnasjonalisme   EUs grensekontrollregime   Bærekraftig velferd   Solidaritet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Takle, Marianne; Bergsli, Heidi; Dokken, Therese (2023). Pragmatikkens kunst: Kulturrådets tilskudd til festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 161-214.

Takle, Marianne; Bergsli, Heidi; Dokken, Therese (2023). Knute på tråden : knutepunktordningens betydning for institusjonalisering av festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. s. 76-115.

Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. ISBN: 9781003347279. 274 s. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279

Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Kulturpolitikk og festivaler. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. Kapittel 10. s. 341-

Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Festivaler: kulturpolitikk og Kulturrådet. Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Red.). Festivalpolitikk i endring - evaluering av Kulturrådets tilskuddsordninger for festivaler. Kapittel 1. s. 11-47.

Schøyen, Mi Ah; Takle, Marianne (2022). The Norwegian sustainability paradox: leader abroad, laggard at home. Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. s. 153-174. Edward Elgar Publishing.

Schøyen, Mi Ah; Koch, Max; Takle, Marianne (2022). Partially institutionalized eco-social policymaking in Germany. Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. s. 109-130. Edward Elgar Publishing.

Leiren, Merethe Dotterud; Takle, Marianne (2022). The United Kingdom: A merging climate and sustainability agenda. Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. 8. s. 175-197. Edward Elgar Publishing.

Takle, Marianne (2021). Solidarity with Future Generations? Protection clauses in constitutions. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Chapter 4. s. 59-77. Routledge.

Takle, Marianne (2021). Common concern for the global ecological commons: solidarity with future generations?’. 19 s. International Relations . Vol. 32.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig