English version
Mi Ah Schøyen

Mi Ah Schøyen

Kort om

Mi Ah Schøyen er forsker II ved NOVA. Hun har en doktorgrad i samfunnsvitenskap fra Europauniversitetet (EUI) i Firenze. Hun forsker på europeiske velferdsstater i et sammenliknende perspektiv. Interessefelt inkluderer velferdsstatens sammensetning, politiske og sosiale konsekvenser av velferdsreformer, intergenerasjonell solidaritet og betydningen av klimaendringer for moderne sosialpolitikk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Velferdsstat   Livsløp   Sammenlignende sosialpolitikk   Nordiske velferdsstater   Fordeling mellom generasjoner   Klimaendringer og velferdsstatens bærekraft   Offetntlig politikk   Stat marked og familie   Jobbusikkerhet i Europa   Trygdesystemer

Land

Italia   Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (2023). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. ISBN: 9781003347279. 274 s. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279

Schøyen, Mi Ah; Takle, Marianne (2022). The Norwegian sustainability paradox: leader abroad, laggard at home. Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. s. 153-174. Edward Elgar Publishing.

Schøyen, Mi Ah; Koch, Max; Takle, Marianne (2022). Partially institutionalized eco-social policymaking in Germany. Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. s. 109-130. Edward Elgar Publishing.

Bridgen, Paul; Schøyen, Mi Ah (2022). 21 Sustainability. Greve, Bent (Red.). De Gruyter Handbook of contemporary welfare states. s. 359-374. Walter de Gruyter (De Gruyter).

Hvinden, Bjørn; Leiren, Merethe Dotterud; Schoyen, Mi Ah (2022). Sustainable European welfare states: the way forward. Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. 11. s. 241-267. Edward Elgar Publishing.

Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah; Leiren, Merethe Dotterud (2022). Towards sustainable development and sustainable welfare: a changing international agenda. Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. 2. s. 28-51. Edward Elgar Publishing.

Schoyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn; Leiren, Merethe Dotterud (2022). Welfare state sustainability in the 21st century. Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. 1. s. 2-27. Edward Elgar Publishing.

Schoyen, Mi Ah; Hvinden, Bjørn; Leiren, Merethe Dotterud (2022). Towards Sustainable Welfare States in Europe. Social Policy and Climate Change. ISBN: 9781839104633. 296 s. Edward Elgar Publishing.

Hvinden, Bjørn; Schoyen, Mi Ah (2022). Social policy research and climate change. Nelson, Kenneth; Nieuwenhuis, Rense; Yerkes, Mara A. (Red.). Social Policy in Changing European Societies. Research Agendas for the 21st Century. Chapter 15. s. 236-250. Edward Elgar Publishing.

Rakar, Tatjana; Chung, Heejung; Zimmermann, Katharina; Schoyen, Mi Ah; Hrast, Masa Filipovic (2022). What and whom are family policies for? Unpacking the meaning of citizens' support for family policy across Europe. Journal of International and Comparative Social Policy . Vol. 38.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig