English version

Tilgang til helsetjenester i europeiske grenseområder (HARBOR)

Prosjektet vil gi ny komparativ kunnskap om hvor effektive velferdspolitiske tiltak er for å minske forekomsten av fattigdom og sosial ekskludering i Europa.

Prosjektet HARBOR – Healthcare Access in Rural Border Regions. Realizing Patient Rights Across European Borders – er det første kryssnasjonale studiet av helsepolitisk samhandling og konsekvensene for rurale og økonomisk svake grenseområder i Europa.

HARBOR vil utvikle et nytt analytisk rammeverk hvor grenser og kryssnasjonalt samarbeid er en integrert del av hvordan vi tenker om helsetjenestetilbudet. Prosjektet vil bygge på data fra fire land (Belgia, Frankrike, Norge og Sverige), og om nordisk og EU-politikk innen helsepolitikk.

HARBOR vil produsere ny, komparativ kunnskap om hvordan EU, nasjonale, regionale og lokale myndigheter sammen kan sikre høy kvalitet på helsetjenestene i distriktene. 

For fullstendig beskrivelse av prosjektet, se den engelske versjonen av siden.

  • Medlemmer

    Laster inn ...