English version
Idunn Seland

Idunn Seland

Kort om

Idunn Seland er førsteamanuensis ved skolelederutdanningen ved OsloMet. Hun er ph.d. i sosiologi med hovedfag i statsvitenskap, med spesialisering i politikk for medborgerskap og integrasjon i velferdsstaten. Forskningsinteresser er skolepolitikk, skoleledelse og inkludering gjennom nasjonale utdanningssystemer. I perioden 2020-2023 er Seland tilknyttet to større forskningsprosjekter, hvorav det ene tar for seg demokratiundervisningen i skolen (DEMOCIT) og det andre handler om digitaliseringen av barn og unges hverdag (DigiGen). Seland har ledet flere forskningsbaserte evalueringer av skole- og velferdspolitiske tiltak. Hun arbeider kvalitativt, men samarbeider ofte med kvantitativt orienterte forskere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Medborgerskap   Ungdom   Utdanningspolitikk   Integrasjonspolitikk   Skole

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Kapella, Olaf; Parsanoglou, Dimitris; Sisaks, Merike (2022). Conditions contributing to positive and negative outcomes of children's ICT use: Protocol for scoping review. 14 s. Societies . Vol. 12.
file:///C:/Users/iduse/Downloads/societies-12-0012...

Seland, Idunn; Hyggen, Christer (2021). The digital generation. Representations of a generational digital divide. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. 8. s. 133-152. Routledge.

Biseth, Heidi; Seland, Idunn; Huang, Lihong (2021). Strengthening Connections Between Research, Policy, and Practice in Norwegian Civic and Citizenship Education. Malak-Minkiewicz, Barbara; Torney-Purta, Judith (Red.). Influences of the IEA Civic and Citizenship Education Studies: Practice, Policy, and Research Across Countries and Regions. Chapter 13. s. 147-159. Springer.
https://hdl.handle.net/11250/2823213

Seland, Idunn; Huang, Lihong; Arensmeier, Cecilia; Bruun, Jens; Löfström, Jan (2021). Aims of citizenship education across Nordic countries: Comparing school principals' priorities in citizenship education 2009-2016. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. 3. s. 43-63. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (2020). Conceptualizing Well-being in Youth: The Potential of Youth Clubs. Young - Nordic Journal of Youth Research .

Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie (2020). Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus?. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) . Vol. 1.

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 96.
https://www.researchgate.net/publication/334050810...

Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn (2018). Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?. Acta Didactica Norge . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/11250/2580004

Seland, Idunn; Huang, Lihong (2018). Literacy som aspekt ved norske elevers demokratiforståelse. Skolens bidrag til elevers lærling om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig