English version
Tove Lafton

Tove Lafton

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Barnehagepedagogikk   Kritisk refleksjon   Digitale praksiser   Veiledning og ledelse

Forskningsprosjekter

  • DigiGen - Hvordan påvirker digitaliseringen barn og unges liv

    Hvordan påvirker digitalisering og teknologiutvikling barn og unge?

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Lafton, Tove; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Kapella, Olaf; Sisask, Merike; Zinoveva, Liudmila (2023). Children’s Vulnerability to Digital Technology within the Family: A Scoping Review. Societies .

Lafton, Tove; Hauge, Heidi (2022). Har «øyeblikkets pedagogikk» fortsatt en plass i barnehagen?. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 19.

Lafton, Tove (2022). Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold, revidert utgave. Letnes, Mari-Ann; Lafton, Tove; Broström, Stig (Red.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. 2. utgave.. Kap 6. s. 110-129. Fagbokforlaget.

Letnes, Mari-Ann; Lafton, Tove; Broström, Stig (2022). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. 2. utgave. ISBN: 9788245037845. 291 s. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Moxnes, Anna Rigmor; Søndenå, Kari (2022). Å utforske refleksjonsbegrepet : filosofisk motstand i strømlinjeformede praksiser. Moxnes, Anna Rigmor; Wilhelmsen, Terese; Øvreås, Steinar; Santana, Marianne Olsen; Aslanian, Teresa K. (Red.). Barnehagelærerutdanning i endring : å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. Kapittel 15. s. 220-232. Universitetsforlaget.

Lafton, Tove; Laski, Alona Krieken (2021). Aktiv læring her og nå, men hva aktiveres for fremtiden? Dramaturgiske perspektiver på underviserens rolle i meningsskapende undervisningspraksiser. UNIPED . Vol. 44.
https://hdl.handle.net/11250/3025604

Moxnes, Anna Rigmor; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Gulpinar, Tona; Lafton, Tove; Myrvold, Hanne Berit; Odegard, Nina (2021). Lydkomposisjoner fra en småbarnsavdeling. Elle, Øystein; Nyhus, Mette Røe (Red.). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). 5. s. 81-98. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2019). Å lede digitale danningsprosesser i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 2. s. 31-47. Cappelen Damm Akademisk.

Lafton, Tove (2019). Video som veiledningsgrunnlag i studenters profesjonsutvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 103.

Lafton, Tove (2019). Becoming clowns: How do digital technologies contribute to young children’s play?. 11 s. Contemporary Issues in Early Childhood .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig