English version
Tove Lafton

Tove Lafton

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Barnehagepedagogikk   Kritisk refleksjon   Digitale praksiser   Veiledning og ledelse

Forskningsprosjekter

  • DigiGen - Hvordan påvirker digitaliseringen barn og unges liv

    Hvordan påvirker digitalisering og teknologiutvikling barn og unge?

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Lafton, Tove; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Kapella, Olaf; Sisask, Merike; Zinoveva, Liudmila (2023). Children’s Vulnerability to Digital Technology within the Family: A Scoping Review. Societies. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/soc13010011

Lafton, Tove; Moxnes, Anna Rigmor; Søndenå, Kari (2022). Å utforske refleksjonsbegrepet : filosofisk motstand i strømlinjeformede praksiser. Moxnes, Anna Rigmor; Wilhelmsen, Terese; Øvreås, Steinar; Santana, Marianne Olsen; Aslanian, Teresa K. (Red.). Barnehagelærerutdanning i endring : å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. s. 220-232. Universitetsforlaget.

Letnes, Mari-Ann; Lafton, Tove; Broström, Stig (2022). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. 2. utgave. ISBN: 9788245037845. 291 s. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2022). Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold, revidert utgave. Letnes, Mari-Ann; Lafton, Tove; Broström, Stig (Red.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. 2. utgave.. s. 110-129. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Hauge, Heidi (2022). Har «øyeblikkets pedagogikk» fortsatt en plass i barnehagen?. Nordisk Barnehageforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.23865/nbf.v19.247

Lafton, Tove; Laski, Alona Krieken (2021). Aktiv læring her og nå, men hva aktiveres for fremtiden? Dramaturgiske perspektiver på underviserens rolle i meningsskapende undervisningspraksiser. UNIPED. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-02-02

Moxnes, Anna Rigmor; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Gulpinar, Tona; Lafton, Tove; Myrvold, Hanne Berit; Odegard, Nina (2021). Lydkomposisjoner fra en småbarnsavdeling. Elle, Øystein; Nyhus, Mette Røe (Red.). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). s. 81-98. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2019). Å lede digitale danningsprosesser i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . s. 31-47. Cappelen Damm Akademisk.

Lafton, Tove (2019). Video som veiledningsgrunnlag i studenters profesjonsutvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 103.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03...

Lafton, Tove (2019). Becoming clowns: How do digital technologies contribute to young children’s play?. 11 s. Contemporary Issues in Early Childhood.
https://doi.org/10.1177/1463949119864207

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig