English version
Bushra Fatima Syed

Bushra Fatima Syed

Fagområder

Emner

Bærekraftig utvikling   Pedagogikk   Kulturelt mangfold   Religiøst mangfold   Foreldresamarbeid

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Byhring, Anne Kristine ; Syed, Bushra Fatima (2021). Flere tilnærminger til utdanning for bærekraftig utvikling i en mangfoldig by. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 119-132. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/barn-i-by

Syed, Bushra Fatima ; Tuset, Elly Herikstad (2021). Engasjement for matfaglig arbeid hos pedagogisk ledelse i mangfoldige bybarnehager. Jørgensen-Vittersø, Kari Anne; Vik, Unni (Red.). Barn i by . s. 155-169. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/barn-i-by

Becher, Aslaug Andreassen ; Nutti, Laila Aleksandersen; Syed, Bushra Fatima (2019). Place sensitive pedagogy and the importance of traditional knowledges in Sámi early childhood institutions. Kroeger, janice; Myers, Casey Y; Morgan, Katy (Red.). Nurturing Nature and the Environment with Young Children. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429264672-5

Tkachenko, Elena ; Giæver, Katrine ; Bratland, Kari ; Syed, Bushra Fatima (2015). "Marginalisert eller synliggjort"? Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 3-4.
http://hdl.handle.net/10642/3010

Syed, Bushra Fatima (2009). Den pakistanske foreldregruppen i barnehagen - homogen eller heterogen?. Fajersson, Karin Elise; Karlsson, Eivind; Becher, Aslaug Andreassen; Otterstad, Ann Merete (Red.). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. s. 154-170. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig