English version
Cathrine Døscher

Cathrine Døscher

Kort om

Studieleder, Institutt for barnehagelærerutdanning. Ansvar for BA i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, seksjon for pedagogikk, og internasjonaliseringsarbeidet på instituttet. 
Utdanning: cand.mag i sosialantropologi, videreutdanning i kunnskapsledelse, prosjektledelse og myndiggjørende ledelse 

Administrative arbeidsområder

Tilsettinger   Personalpolitikk   Arbeidsmiljø   Programmer   Studiekvalitet   Personalforvaltning   Internasjonalisering

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Døscher, Cathrine ; Berg, Vera (2007). Window to the world – a report and discussion on International Week as Internationalization at Home at Oslo University College, Faculty of Education, Early Childhood Education. ETEN (European Teacher Education Network) Annual Conference. Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Educação .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig