English version
Vera Berg

Vera Berg

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Musikkvitenskap

Emner

Internasjonalisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Vera (2016). Does International Student Exchange Contribute to Educating Teachers We Need in a Multicultural Society?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/fleks.1828

Berg, Vera (2014). Evaluation of the Outcome of European Students-Teachers' Participation in the Erasmus Exchange Programme (2008-2011). A Survey of Students' Knowledge, Thoughts and Feelings before and after their Erasmus Exchange. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN). Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10642/2212Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig