English version
Eldbjørg Marie Schön

Eldbjørg Marie Schön

Kort om

Fagforeningsleder på LUI for Forskerforbundet

Nestleder i FFL (Forskerforbundets forening for lærerutdanning)

Underviser i pedagogikk, didaktikk og entreprenørskap og entreprenørielle prosesser, følger opp studenter i pedagogisk praksis og er praksiskoordinator på teamet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Næringsmiddelteknologi   Pedagogiske fag

Emner

Dietikk / kosthold   Yrkespedagogikk   Yrkesfaglærerutdanning   Forskningsmetodikk   Kunnskapsutvikling

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Schön, Eldbjørg Marie; Småland, Erik (2023). Entreprenørskap og dybdelæring, to sider av samme sak?. Thorjussen, Ingfrid M.; Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. Kap. 16. s. 261-277. Fagbokforlaget.

Schön, Eldbjørg Marie (2016). Pedagogisk entreprenørskap i yrkesutdanningen. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kap 9. s. 163-177. Gyldendal Akademisk.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Schön, Eldbjørg Marie (2015). Teaching Entrepreneurship by Using the “Student Enterprise Model” to Future Vocational Teachers. Journal of Education and Vocational Research (JEVR) . Vol. 6.
http://www.ifrnd.org/Research%20Papers/V6(1)8.pdf

Goth, Ursula-Georgine Småland; Schøn, Eldbjørg (2014). ”Learning by doing”: Studentbedrift en tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen?. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 4.
http://home.hit.no/~aakre/nordyrk/2014/2014-3-goth...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig