English version
Erik Dahlgren

Erik Dahlgren

Administrative arbeidsområder

Avvik   HMS-opplæring   Inneklima   Laboratoriesikkerhet   Vernetjeneste   Strålevern   Arbeidsmiljø   Risikovurdering   Internkontroll HMS   Varsling

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Schön, Eldbjørg Marie ; Dahlgren, Erik (2019). Til kamp mot enevelde. Forskerforum.

Dahlgren, Erik (2006). Foredrag om førstehjelp, ny HLR. Foredrag for soldater på repetisjonsøvelse. Oslofjord HV-distrikt 01.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig