Norwegian version
Eldbjørg Marie Schön

Eldbjørg Marie Schön

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics   Food science and technology   Education

Subject areas

Dietetics   Vocational pedagogic   Vocational education   Research methods   Knowledge development

Scientific publications

Schön, Eldbjørg Marie ; Småland, Erik (2023). Entreprenørskap og dybdelæring, to sider av samme sak?. Thorjussen, Ingfrid M.; Goth, Ursula-Georgine Småland (Ed.). Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. p. 261-277. Fagbokforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.55669/oa211016

Schön, Eldbjørg Marie ; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2023). Hvordan tilrettelegge for læring av yrkestoeri?. Nordic Journal of Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313180

Schön, Eldbjørg Marie (2016). Pedagogisk entreprenørskap i yrkesutdanningen. Goth, Ursula-Georgine Småland (Ed.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. p. 163-177. Gyldendal Akademisk.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Schön, Eldbjørg Marie (2015). Teaching Entrepreneurship by Using the “Student Enterprise Model” to Future Vocational Teachers. Journal of Education and Vocational Research (JEVR). Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/2696

Goth, Ursula-Georgine Småland; Schøn, Eldbjørg (2014). ”Learning by doing”: Studentbedrift en tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen?. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 4.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458x.14v4i1a3These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete