English version
Eldbjørg Marie Schön

Eldbjørg Marie Schön

Kort om

Fagforeningsleder på LUI for Forskerforbundet

Nestleder i FFL (Forskerforbundets forening for lærerutdanning)

Underviser i pedagogikk, didaktikk og entreprenørskap og entreprenørielle prosesser, følger opp studenter i pedagogisk praksis og er praksiskoordinator på teamet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Næringsmiddelteknologi   Pedagogiske fag

Emner

Dietikk / kosthold   Yrkespedagogikk   Yrkesfaglærerutdanning   Forskningsmetodikk   Kunnskapsutvikling

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Schön, Eldbjørg Marie ; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2023). Hvordan tilrettelegge for læring av yrkestoeri?. Nordic Journal of Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313180

Schön, Eldbjørg Marie ; Småland, Erik (2023). Entreprenørskap og dybdelæring, to sider av samme sak?. Thorjussen, Ingfrid M.; Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv. s. 261-277. Fagbokforlaget.
https://doi.org/https://doi.org/10.55669/oa211016

Schön, Eldbjørg Marie (2016). Pedagogisk entreprenørskap i yrkesutdanningen. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. s. 163-177. Gyldendal Akademisk.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Schön, Eldbjørg Marie (2015). Teaching Entrepreneurship by Using the “Student Enterprise Model” to Future Vocational Teachers. Journal of Education and Vocational Research (JEVR). Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/2696

Goth, Ursula-Georgine Småland; Schøn, Eldbjørg (2014). ”Learning by doing”: Studentbedrift en tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen?. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 4.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458x.14v4i1a3Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig