English version
Usma Ahmed

Usma Ahmed

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca ; Bang, Anne-Linn; Ahmed, Usma ; Giæver, Katrine (2022). Dobbelt matpakke og termos med kakao: minoritetsforeldres perspektiver på friluftsliv i barnehagen. Neegaard, Henrik; Krempig, Inger Wallem (Red.). Barnehagens friluftsliv. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig