English version
Margareth Sandvik

Margareth Sandvik

Kort om

Margareth Sandvik er dr.philos. i retorikk fra Universitetet i Oslo. Hun har forsket på språk og språkbruk i mange kontekster, både i barnehage og i skole. Hun er særlig opptatt av barns kommunikasjon, begynneropplæring, digitale læringsmiljø, samtalens betydning for læring og argumentasjon. Sandvik har gjennom flere år vært med-utvikler av de flerspråklige eventyrappene i Troll i ord (trolliord.no).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Litteraturvitenskapelige fag   Nordisk litteratur

Emner

Retorikk   Diskursanalyse   Språkutvikling   Tospråklighet   Digitale verktøy   Kartlegging

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sandvik, Margareth; Svanes, Ingvill Krogstad; Stavem, Gro Marie (2023). Når det regnar i Afrika–ei bok for kritisk tenking og aktørskap?. Barnelitterært forskningstidsskrift.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.5

Lind, Andreas Reichelt; Andersson-Bakken, Emilia; Sandvik, Margareth (2023). Patterns of peer talk in consensus-oriented classrooms: Deliberative argumentation or rush toward consensus?. Learning, Culture and Social Interaction. Vol. 40.
https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100703

Bubikova-Moan, Jarmila; Sandvik, Margareth (2022). Argumentation in early childhood: A systematic review. Human Development. Vol. 66.
https://doi.org/10.1159/000527293

Sandvik, Margareth (2021). Technologies as facilitators for children's literacy and language learning. Braches-Chyrek, Rita (Red.). The Future of Childhood Studies. Verlag Barbara Budrich.

Sandvik, Margareth (2020). Appetitt i apper. Mat og måltider i Toca Kitchen. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 213-232. Fagbokforlaget.

Sandvik, Margareth; Vik, Marit (2019). «Hva hadde katten på ryggen?» Fra høytlesing til digital bildebokskaping i en flerspråklig barnegruppe. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . s. 48-72. Cappelen Damm Akademisk.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth (2019). Barnehagens digitale univers. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . s. 11-26. Cappelen Damm Akademisk.

Sandvik, Margareth (2019). Tablets, talk and literacy learning in the multilingual kindergarten. Bose, Ines; Hannken-Illjes, Kati; Kurtenbach, Stephanie (Red.). s. 175-195. Frank & Timme.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra...

Sandvik, Margareth; Tandberg, Cato (2019). Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . s. 157-180. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig