English version
Margareth Sandvik

Margareth Sandvik

Kort om

Margareth Sandvik er dr.philos. i retorikk fra Universitetet i Oslo. Hun har forsket på språk og språkbruk i mange kontekster, både i barnehage og i skole. Hun er særlig opptatt av barns kommunikasjon, begynneropplæring, digitale læringsmiljø, samtalens betydning for læring og argumentasjon i ulike kontekster, både politisk kommunikasjon og argumentasjon blant barn, både muntlig og skriftlig. Sandvik har gjennom flere år vært med-utvikler av de flerspråklige eventyrappene i Troll i ord (trolliord.no).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Litteraturvitenskapelige fag   Nordisk litteratur

Emner

Retorikk   Diskursanalyse   Språkutvikling   Tospråklighet   Digitale verktøy   Kartlegging

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sandvik, Margareth ; Weldemariam, Kassahun; Yigezu, Moges (2024). Context for language education in Ethiopia. Sandvik, Margareth; Weldemariam, Kassahun; Yigezu, Moges (Red.). Early Childhood Language Education and Literacy Practices in Ethiopia. s. 1-1o. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003424956

Sandvik, Margareth ; Weldemariam, Kassahun; Yigezu, Moges (2024). Early Childhood Language Education and Literacy Practices in Ethiopia. ISBN: 9781032534428. Routledge.

Sandvik, Margareth ; Svanes, Ingvill Krogstad ; Stavem, Gro Marie (2023). Når det regnar i Afrika–ei bok for kritisk tenking og aktørskap?. 13 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.5

Lind, Andreas Reichelt ; Andersson-Bakken, Emilia ; Sandvik, Margareth (2023). Patterns of peer talk in consensus-oriented classrooms: Deliberative argumentation or rush toward consensus?. Learning, Culture and Social Interaction. Vol. 40.
https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100703

Bubikova-Moan, Jarmila ; Sandvik, Margareth (2022). Argumentation in early childhood: A systematic review. Human Development. Vol. 66.
https://doi.org/10.1159/000527293

Sandvik, Margareth (2021). Technologies as facilitators for children's literacy and language learning. Braches-Chyrek, Rita (Red.). The Future of Childhood Studies. Verlag Barbara Budrich.

Sandvik, Margareth (2020). Appetitt i apper. Mat og måltider i Toca Kitchen. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 213-232. Fagbokforlaget.

Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth ; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (2019). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. ISBN: 978-82-02-63216-8. 259 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendamm.no/_digitale-barnehagepra

Sandvik, Margareth (2019). Tablets, talk and literacy learning in the multilingual kindergarten. Bose, Ines; Hannken-Illjes, Kati; Kurtenbach, Stephanie (Red.). s. 175-195. Frank & Timme.

Sandvik, Margareth ; Vik, Marit (2019). «Hva hadde katten på ryggen?» Fra høytlesing til digital bildebokskaping i en flerspråklig barnegruppe. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Red.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter . s. 48-72. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig